Studium Teatralne - nowa specjalność UMCS i CSK

4 lipca w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się konferencja prasowa dotycząca uruchomienia Studium Teatralnego - nowej specjalności prowadzonej w ramach współpracy UMCS i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Fot. Bartosz Proll

Studium Teatralne to interdyscyplinarna specjalność, na którą uczęszczać mogą studenci wszystkich uniwersytetów w Polsce. Jej wyjątkowy charakter przejawia się w wielości zajęć praktycznych, które odbywać się będą w jednej z największych instytucji impresaryjnych w Polsce.

Nabór prowadzony jest drogą elektroniczną. Na chętnych studentów wszystkich kierunków czeka 150 miejsc. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.studiumteatralne.umcs.pl.

Dla studentów polonistyki specjalność jest bezpłatna, dla tych którzy wybierają ją jako dodatkową scieżkę koszt to od 350 do 650 złotych za semestr w trzyletnim programie (w zależności od ilości punktów ECTS).

Zajęcia praktyczne realizowane będą w czterech blokach praktycznych, nad którymi opieką merytoryczną przejmą osoby specjalizujące się w danej dziedzinie i będące jej autorytetami:

1. Aktor / Reżyser – podstawy warsztatu

W ramach zajęć prowadzone będą warsztaty pracy z ciałem i głosem, podstawy treningu fizycznego, elementarne zadania aktorskie, improwizacja, etiudy grupowe. Studenci poznają metody pracy z aktorem, kompozycji sytuacji scenicznej, zagadnienia heurystyczne (czyli sztuka wymyślania), adaptacji tekstu, przygotowania egzemplarza reżyserskiego, taktyki pracy nad spektaklem - od pierwszej próby do premiery.

2. Technika i technologia sceniczna

Zajęcia prowadzone w ramach tego bloku są odpowiedzią na deficyt szkół kształcących w tym kierunku. Prowadzić je będą najlepsi technicy sceniczni w Europie, współpracujący z Centrum Spotkania Kultur. Studenci będą mieli okazję poznać techniki operowania światłem i dźwiękiem w teatrze oraz innych realizacjach scenicznych. Zdobyć wiedzę dotyczącą funkcjonowania nowych mediów w teatrze oraz budowy i funkcjonowania scenografii w przestrzeni scenicznej.

3. Animacja i organizacja pracy w teatrze

Specjalnie dobrana kadra dydaktyczna podzieli się ze studentami swoją wiedzą praktyczną w zakresie organizacji, promocji i produkcji wydarzeń. Studenci będą mieli okazję zapoznać się z zapisami prawa autorskiego. W centrum kształcenia, w ramach bloku menadżerskiego, znajdować się będą zajęcia dotyczące programowania, zarządzania i realizacji projektów kuratorskich, marketingu instytucji kultury oraz organizacji pracy w teatrze.

4. Nowy cyrk i widowiska plenerowe (żonglerka, kuglarstwo, klaunada)

Studenci bloku Nowy Cyrk będą zdobywać umiejętności praktyczne z zakresu żonglerki, manipulacji przedmiotami, akrobatyki oraz ekwilibrystyki, wystarczające do aktywnego wykorzystania ich w pracy twórczej oraz stanowiące podstawę do dalszej pracy nad wymienionymi powyżej dziedzinami. Studenci zostaną zaznajomieni z szeroko pojętą sceną cyrku współczesnego w Europie i na świecie, poznając pełne spektrum ogromnej i stale rozwijającej się społeczności nowocyrkowej. Po odbyciu specjalizacji absolwent będzie dysponował narzędziami niezbędnymi do tworzenia etiud oraz spektakli w oparciu o środki wyrazu artystycznego powiązane z cyrkiem współczesnym, będzie potrafił zaplanować, moderować oraz wykonywać pracę twórczą w tym zakresie, zarówno solowo jak i w grupie.

W konferencji udział wzięli:

 • dr hab. Arkadiusz Bagłajewski - Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS,
 • dr hab. Alina Orłowska - Z-ca Dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS,
 • dr hab. Irina Lappo - Kierownik Zakładu Teatrologii na Wydziale Humanistycznym UMCS,
 • dr Jarosław Cymerman - z Zakładu Teatrologii na Wydziale Humanistycznym UMCS,
 • Piotr Franaszek - Dyrektor Centrum Spotkania Kultur,
 • Barbara Żarinow - Koordynator Projektu,
 • Paweł Passini - Aktor/Reżyser.

 Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!

Fot. Bartosz Proll

  Aktualności

  Data dodania
  5 lipca 2016