Wytyczne redakcyjne i charakterystyka działów

 Uprzejmie prosimy o przestrzeganie wyznaczonych limitów!Z życia Uczelni

Tematyka tekstów: informacje o ważnych wydarzeniach na uczelni, nawiązanej współpracy, ważnych projektach

Wytyczne:
a) Notatka ¼ strony: do 800 znaków ze spacjami
b) Notatka ½ strony: 1200–1500 znaków ze spacjami
c) Artykuł na 1 stronę lub więcej: 3000–6000 znaków ze spacjami

Przejdź do formularza.
Zobacz wizualizację.

Nasze sukcesy

Tematyka: informacje o sukcesach, nagrodach, dofinansowaniach, stypendiach pracowników, doktorantów i studentów itp.

Wytyczne:
a) Notatka ¼ strony: do 800 znaków ze spacjami
b) Notatka ½ strony: 1200–1500 znaków ze spacjami
c) Artykuł na 1 stronę lub więcej: 3000–6000 znaków ze spacjami

Przejdź do formularza.
Zobacz wizualizację.

Na wydziałach

Tematyka: krótkie notatki z informacjami z wydziałów, takimi jak:

1. Nadanie tytułów, odznaczeń naukowych: doktoraty, habilitacje, nadanie tytułu profesora.
2. Wyróżnienia i sukcesy (inne niż w punkcie 1)
3. Konferencje organizowane przez UMCS i zagraniczne:
– kto organizował?
– co było tematem?
– gdzie się odbyła?
– kto uczestniczył?
– ewentualnie tytuł referatu pracownika/-ów z UMCS-u
* proszę nie zamieszczać całego programu konferencji ani listy wygłoszonych referatów
4. Spotkania (inne niż konferencje) i inne wydarzenia organizowane w obrębie wydziału
5. Wyjazdy pracowników (jeśli wiązały się ze znaczącym stażem, pracą nad projektem na skalę uniwersytecką, krajową lub międzynarodową)

UWAGA! Informacje do tego działu należy przesyłać do koordynatorów wydziałowych. Lista koordynatorów dostępna jest tutaj

Kartka z kalendarza

Tematyka: artykuły jubileuszowe (jubielusze pracowników, a także jednostek) oraz wspomnieniowe o zmarłych pracownikach, artykuły dotyczące historii Uczelni

Wytyczne:
a) Artykuł na 1 stronę lub więcej: 3000–6000 znaków ze spacjami

Przejdź do formularza.
Zobacz wizualizację.

Nauka i ludzie (dział popularnonaukowy)

Tematyka: wywiady z pracownikami naukowymi, teksty popularnonaukowe dotyczące zainteresowań badawczych i projektów pracowników naukowych bądź doktorantów

Wytyczne:
Lid: ok. 400 znaków ze spacjami
Korpus tekstu: od 5000 do 8000 znaków ze spacjami
Nota o autorze: ok. 450 znaków ze spacjami

Schemat redagowania artykułu popularnonaukowego można znaleźć tutaj.

Przejdź do formularza.

Wydarzenia naukowe

Tematyka: relacje i sprawozdania z wydarzeń naukowych, konferencji i spotkań

Wytyczne:
a) Notatka ½ strony: 1200–1500 znaków ze spacjami
b) Artykuł na 1 stronę lub więcej: 3000–6000 znaków ze spacjami

Przejdź do formularza.
Zobacz wizualizację.

Sprawy studenckie

Tematyka: teksty dotyczące działalności studenckiej: projektów, osiągnięć, sukcesów, kół naukowych, konferencji, wydarzeń przez nich organizowanych.

Wytyczne:
a) Notatka ½ strony: 1200–1500 znaków ze spacjami
b) Artykuł na 1 stronę lub więcej: 3000–6000 znaków ze spacjami

Przejdź do formularza.
Zobacz wizualizację.

Życie kulturalne

Tematyka: relacje z wydarzeń kulturalnych organizowanych przez pracowników i studentów

Wytyczne:
a) Notatka ½ strony: 1200–1500 znaków ze spacjami
b) Artykuł na 1 stronę lub więcej: 3000–6000 znaków ze spacjami

Przejdź do formularza.
Zobacz wizualizację.

W świecie książek

Tematyka: recenzje i omówienia publikacji, relacje ze spotkań autorskich

Wytyczne: 2000–4000 znaków ze spacjami (tekst na 1 stronę lub więcej)

Przejdź do formularza.

Nasi absolwenci
   
Tematyka:  teksty dotyczące absolwentów UMCS, ich osiągnięć i sukcesów, wywiady z absolwentami

Wytyczne: 3000–6000 znaków ze spacjami (tekst na 1 stronę lub więcej)

Przejdź do formularza
Zobacz wizualizację.

    Autor
    Agnieszka Stańczak