Wytyczne redakcyjne i charakterystyka działów

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie wyznaczonych limitów!


Z ŻYCIA UCZELNI

Tematyka tekstów: informacje o ważnych wydarzeniach na uczelni, nawiązanej współpracy czy kluczowych projektach

Wytyczne:

– Notatka ½ strony: ok. 1200–1500 znaków ze spacjami
– Artykuł na 1 stronę: ok. 3000–3500 znaków ze spacjami

Przejdź do formularza.

NASZE SUKCESY

Tematyka: informacje o sukcesach, nagrodach, dofinansowaniach, stypendiach pracowników, doktorantów i studentów, uzyskanych patentach itp.

Wytyczne:
– Notatka ½ strony: ok. 1200–1500 znaków ze spacjami
– Artykuł na 1 stronę: ok. 3000–3500 znaków ze spacjami

Przejdź do formularza.

NA WYDZIAŁACH

UWAGA! Informacje do tego działu należy przesyłać do koordynatorów wydziałowych. Lista koordynatorów dostępna jest tutaj.

Tematyka: krótkie notatki z informacjami z wydziałów, takimi jak:

  1. Nadanie tytułów lub odznaczeń naukowych (doktoraty, habilitacje, nadanie tytułu profesora).
  2. Wyróżnienia i sukcesy.
  3. Konferencje naukowe (udział lub organizacja): kto organizował? co było tematem? gdzie się odbyła? kto uczestniczył? ewentualnie tytuły referatów pracowników z UMCS*.
  4. Spotkania i inne wydarzenia organizowane na wydziale.
  5. Wyjazdy naukowe lub studyjne pracowników.
  6. Publikacje.
  7. Promocja nauki w mediach (np. wywiady, podcasty, audycje radiowe, wystąpienia w telewizji, wypowiedzi dla portali internetowych).

*Proszę nie zamieszczać całego programu konferencji ani listy wszystkich wygłoszonych referatów.

 

KARTKA ZA KALENDARZA

Tematyka: artykuły jubileuszowe (dotyczące jubieluszy pracowników lub jednostek) oraz wspomnieniowe o zmarłych pracownikach, artykuły prezentujące historię Uczelni

Wytyczne: artykuł na 1 stronę – ok. 3000–3500 znaków ze spacjami

Przejdź do formularza.

 

NAUKA I LUDZIE (dział popularnonaukowy)

Tematyka: wywiady z pracownikami naukowymi, teksty popularnonaukowe dotyczące zainteresowań badawczych i projektów pracowników naukowych bądź doktorantów

Przejdź do formularza.

 

WYDARZENIA NAUKOWE

Tematyka: relacje i sprawozdania z wydarzeń naukowych, konferencji i spotkań

Wytyczne:
a) Notatka ½ strony: ok. 1200–1500 znaków ze spacjami
b) Artykuł na 1 stronę: ok. 3000–3500 znaków ze spacjami

Przejdź do formularza.

 

SPRAWY STUDENCKIE

Tematyka: teksty dotyczące działalności studenckiej.

Wytyczne:
a) Notatka ½ strony: ok. 1200–1500 znaków ze spacjami
b) Artykuł na 1 stronę: ok. 3000–3500 znaków ze spacjami

Przejdź do formularza.

 

ŻYCIE KULTURALNE

Tematyka: relacje z wydarzeń kulturalnych z udziałem pracowników i studentów (np. wystawy, koncerty, festiwale), działalność Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS

Wytyczne:
a) Notatka ½ strony: ok. 1200–1500 znaków ze spacjami
b) Artykuł na 1 stronę: ok. 3000–3500 znaków ze spacjami

Przejdź do formularza.

W ŚWIECIE KSIĄŻEK

Tematyka: recenzje i omówienia publikacji, relacje ze spotkań autorskich

Wytyczne: artykuł na 1 stronę – ok. 3000–3500 znaków ze spacjami

Przejdź do formularza.

 

NASI ABSOLWENCI
   
Tematyka: teksty dotyczące absolwentów UMCS, ich osiągnięć i sukcesów, wywiady z absolwentami

Wytyczne: artykuł na 1 stronę – ok. 3000–3500 znaków ze spacjami

Przejdź do formularza