Redakcja „Wiadomości Uniwersyteckich”:

 • Ewa Kawałko-Marczuk (redaktor naczelny)
 • Aneta Adamska
 • Magdalena Cichocka (p.o. redaktor naczelny)
 • Klaudia Olender
 • Bartosz Proll (fotograf)
 • Katarzyna Skałecka
 • Magdalena Wołoszyn

Kontakt:

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Rektorat, pok. 1606
20-031 Lublin
tel. 81 537 54 19
e-mail: wiadomosci@mail.umcs.pl

  Autor
  Agnieszka Stańczak