Redakcja „Wiadomości Uniwersyteckich”:

  • Ewa Kawałko-Marczuk - redaktor naczelny
  • Aneta Adamska
  • Marcin Gołębiowski
  • Katarzyna Skałecka
  • Agnieszka Stańczak

 

Kontakt
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Rektorat, pok. 1305a
20-031 Lublin
tel. 81 537-54-19
e-mail: wiadomosci@poczta.umcs.lublin.pl