Redakcja „Wiadomości Uniwersyteckich”:

  • Ewa Kawałko-Marczuk (redaktor naczelny)
  • Agnieszka Stańczak (p.o. redaktor naczelny)
  • Aneta Adamska
  • Marcin Gołębiowski
  • Magdalena Drwal

W związku z dłuższą nieobecnością p. Ewy Kawałko-Marczuk obowiązki redaktora naczelnego pełni p. Agnieszka Stańczak.

 

Kontakt:

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Rektorat, pok. 1305a
20-031 Lublin
tel. 81 537 54 19
e-mail: wiadomosci@poczta.umcs.lublin.pl