Studium Teatralne UMCS/ CSK

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
zapraszają w roku akademickim 2017/2018 
na trzyletnią specjalność przy kierunku filologia polska,
otwartą dla wszystkich studentów UMCS oraz innych uczelni jako kurs doszkalający.

Warunki przyjęć:

 • Specjalność jest bezpłatna dla tych studentów pierwszego roku I stopnia filologii polskiej UMCS, którzy wybiorą ją jako pierwszą;
 • Dla studentów UMCS z pozostałych kierunków oraz z innych uczelni kurs doszkalający jest płatny według obowiązujących stawek za zajęcia nieobjęte programem studiów;
 • Rekrutacja trwa do 15 października 2017 r.

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków, którzy chcą poznać teatr i inne sztuki widowiskowe zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, pogłębić swoją wiedzę dotyczącą przemian współczesnych sztuk widowiskowych, a także zapoznać się z funkcjonowaniem nowoczesnej instytucji kultury.

Jak zapisać się na Studium Teatralne:

1. Dla osób rozpoczynających studia:

Zapisy w systemie IRK na kierunek „filologia polska - studia stacjonarne I stopnia”. Zajęcia na Studium uzupełniają program studiów polonistycznych. UWAGA! W momencie składania dokumentów należy zadeklarować wybór specjalności „Studium Teatralne”.

2. Dla studiów innych kierunków, zarówno UMCS jak i pozostałych uczelni:

Zapisy odbywają się poprzez złożenie podania do Dziekana Wydziału Humanistycznego w Sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej UMCS (pok. 206, budynek Nowej Humanistyki UMCS) - osobiście lub drogą pocztową. Wzór podania do pobrania (plik DOC):


Wszystkie podania powinny zawierać: adres, numer telefonu i e-mail kandydata, numer indeksu.

Adres pocztowy: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin

Kiedy złożyć podanie? W terminie 15 września - 15 października 2017 roku.

Opłaty semestralne należy kierować na konto UMCS z dopiskiem: "Studium Teatralne": 

mBank o/Lublin nr 17 1140 1094 0000 2905 1600 1272

Trzyletnia specjalność obejmuje 570 godzin - w tym:

 • 390 godzin z zakresu wiedzy o teatrze (29 punktów ECTS);
 • 180 godzin zajęć praktycznych (14 punktów ECTS).

Specjalność Studium Teatralne UMCS/CKS to okazja do zdobycia wiedzy na temat:

 • historii i teorii teatru;
 • dramaturgii polskiej i światowej;
 • współczesnych sztuk performatywnych;
 • interpretacji i analizy tekstu teatralnego;

oraz podstawowych umiejętności praktycznych w dziedzinach:

 • warsztat aktorski i reżyseria teatralna;
 • technika sceniczna;
 • zarządzanie i  organizacja pracy teatru;
 • nowy cyrk i widowiska plenerowe.

W ramach zajęć praktycznych studenci Studium przygotują spektakl dyplomowy, którego premiera odbędzie się pod koniec ostatniego semestru edukacji. Program Studium obejmie również uczestnictwo w ofercie programowej Centrum Spotkania Kultur – warsztaty z artystami występującymi w CSK, wykłady otwarte, rezydencje, festiwale, wystawy.

Zachęcamy do odwiedzenia strony Centrum oraz Zakładu Teatrologii UMCS.

Kontakt: studiumteatralne@umcs.pl

Zachęcamy do śledzenia profilu Studium na Facebooku: www.facebook.com/lubelskiestudiumteatralne/.

Siatka godzin Studium Teatralnego