Studium Teatralne UMCS/ CSK

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
zapraszają w roku akademickim 2017/2018
na trzyletnią specjalność przy kierunku filologia polska - Studium Teatralne.

Zapraszamy studentów pierwszego roku I stopnia filologii polskiej, którzy chcą poznać teatr i inne sztuki widowiskowe zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, pogłębić swoją wiedzę dotyczącą przemian współczesnych sztuk widowiskowych, a także zapoznać się z funkcjonowaniem nowoczesnej instytucji kultury.

Trzyletnia specjalność obejmuje 570 godzin - w tym:

  • 390 godzin z zakresu wiedzy o teatrze (29 punktów ECTS);
  • 180 godzin zajęć praktycznych (14 punktów ECTS) 

Studium Teatralne UMCS/CSK to okazja do zdobycia wiedzy na temat:

  • historii i teorii teatru;
  • dramaturgii polskiej i światowej;
  • współczesnych sztuk performatywnych;
  • interpretacji i analizy tekstu teatralnego;

oraz podstawowych umiejętności praktycznych w dziedzinach:

  • warsztat aktorski i reżyseria teatralna;
  • technika sceniczna;
  • zarządzanie i  organizacja pracy teatru;
  • nowy cyrk i widowiska plenerowe.

W ramach zajęć praktycznych studenci Studium przygotują spektakl dyplomowy, którego premiera odbędzie się pod koniec ostatniego semestru edukacji. Program Studium obejmie również uczestnictwo w ofercie programowej Centrum Spotkania Kultur – warsztaty z artystami występującymi w CSK, wykłady otwarte, rezydencje, festiwale, wystawy.
Zachęcamy do śledzenia profilu Studium na Facebooku: www.facebook.com/lubelskiestudiumteatralne/

Siatka godzin Studium Teatralnego

Rekrutacja na KURS DOSZKALAJĄCY otwarty dla wszystkich studentów UMCS oraz innych uczelni oraz absolwentów szkół ponadgimnazjalnych rozpocznie się od semestru letniego roku akademickiego 2017/18.

Szczególy i aktualności na profilu Studium na Facebooku: www.facebook.com/lubelskiestudiumteatralne/