Kontakt

Rzecznik Prasowy
mgr Aneta Adamska
tel. +48 (81) 537 52 81
tel. kom. 506 005 024
e-mail: rzecznik@umcs.pl

Biuro Rzecznika Prasowego
inż. Magdalena Drwal
tel. +48 (81) 537 52 81
e-mail: magdalena.drwal@umcs.pl

mgr Katarzyna Skałecka
tel. +48 (81) 537 52 81
e-mail: katarzyna.skalecka@umcs.pl

Adres:
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
Rektorat, pokój 1403 (XIV piętro)
20-031 Lublin

Głos Nauki
mgr Agnieszka Stańczak
Rektorat, pok. 1606 (XVI piętro)
tel. 81 537 54 19
e-mail: promocjanauki@poczta.umcs.lublin.pl

Redakcja „Wiadomości Uniwersyteckich”

  • Ewa Kawałko-Marczuk (redaktor naczelny)
  • Agnieszka Stańczak
  • Aneta Adamska
  • Magdalena Drwal
  • Bartosz Proll (fotograf)

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Rektorat, pok. 1606
20-031 Lublin
tel. 81 537 54 19
e-mail: wiadomosci@poczta.umcs.lublin.pl

Fotograf uczelniany
Bartosz Proll
Rektorat, pok. 1606 (XVI piętro)
tel. 81 537 53 58
e-mail: bartosz.proll@poczta.umcs.lublin.pl