Kontakt

Rzecznik Prasowy
mgr Aneta Adamska
tel. +48 (81) 537 52 81
tel. kom. 506 005 024
e-mail: rzecznik@umcs.pl

Biuro Rzecznika Prasowego
mgr Katarzyna Skałecka
tel. +48 (81) 537 52 81
e-mail: katarzyna.skalecka@umcs.pl

mgr Klaudia Olender
tel. +48 (81) 537 53 58
e-mail: klaudia.olender@umcs.pl

Adres:
Rektorat, pokój 1403 (XIV piętro)
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Głos Nauki
mgr Magdalena Cichocka
tel. +48 (81) 537 54 19
e-mail: promocjanauki@poczta.umcs.lublin.pl

Redakcja „Wiadomości Uniwersyteckich”

Rektorat, pok. 1606 (XVI piętro)
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. +48 (81) 537 54 19
e-mail: wiadomosci@poczta.umcs.lublin.pl

Fotograf uczelniany
Bartosz Proll
Rektorat, pok. 1606 (XVI piętro)
tel. +48 (81) 537 53 58
e-mail: bartosz.proll@umcs.pl