Informacje i wytyczne redakcyjne

Okiem eksperta

„Okiem eksperta” to inicjatywa mająca na celu promowanie nauki, badań i specjalistycznej wiedzy naszych naukowców. W jej ramach specjaliści z UMCS-u mogą tworzyć komentarze eksperckie, opinie, analizy czy prognozy branżowe dotyczące bieżących wydarzeń, problemów czy zagadnień budzących wątpliwości, a znajdujących się w ich polu zainteresowań badawczych.

Komentarze eksperckie to bardzo dobry sposób dzielenia się wiedzą i popularyzowania nauki. Zachęcamy serdecznie do współpracy i włączenia się w tworzenie bazy wiedzy eksperckiej. Z pewnością wpłynie to korzystnie na jakość przekazywanych informacji oraz wzmocni promocję i prestiż naszej Uczelni. Treści w ramach cyklu publikowane są na stronie internetowej Uczelni, w mediach uczelnianych i społecznościowych, a także przekazywane są mediom lokalnym i ogólnopolskim.

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w inicjatywie mogą kontaktować się za pośrednictwem maila: katarzyna.skalecka@mail.umcs.pl i/lub rzecznik.prasowy@mail.umcs.pl bądź telefonicznie: 81 537 52 81 w celu przekazania gotowych tekstów lub uzyskania wsparcia redakcyjnego w ich przygotowaniu.

Wytyczne redakcyjne:

 1. Komentarz, opinia czy prognoza branżowa powinna dotyczyć bieżących sytuacji, wydarzeń, problemów itp.
 2. Długość tekstu może wynosić od 3 do 10 tys. znaków ze spacjami.
 3. Tekst powinien zawierać: 
  a) tytuł,
  b) lid wprowadzający do tematu i zachęcający do zapoznania się z treścią komentarza,
  c) treść komentarza (przedstawienie i analiza danego zagadnienia wraz z podsumowaniem i wnioskami).
 4. W przypadku dłuższych komentarzy (powyżej 3 tys. znaków ze spacjami) należy uwzględnić w kompozycji tekstu śródtytuły, które ułatwią czytelnikom przyswojenie treści.
 5. Do komentarza można dołączyć materiały graficzne (np. tabele, wykresy, infografiki).
 6. Dane oraz cytaty należy opatrzeć odpowiednimi przypisami wskazującymi źródło.
 7. Do komentarza należy dołączyć:
  a) zwięzłą notę o autorze/autorce komentarza (800 znaków ze spacjami) zawierającą informacje o tytule naukowym, reprezentowanej jednostce i zainteresowaniach badawczych,
  b) zdjęcie autora/autorki (opcjonalnie wykonane przez fotografa z Centrum Prasowego UMCS - prosimy o kontakt w tej sprawie).