O nas

Centrum Prasowe UMCS odpowiada za kształtowanie polityki informacyjnej Uniwersytetu, dba o utrzymywanie i poszerzanie efektywnych relacji z mediami oraz buduje pozytywny wizerunek Uczelni, z zachowaniem spójności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

W skład jednostki wchodzą:
Rzecznik Prasowy
Biuro Rzecznika Prasowego
Redakcja „Wiadomości Uniwersyteckich”
Fotograf uczelniany

Pracownicy Biura Rzecznika Prasowego odpowiadają m.in. za:

 • reprezentowanie Uczelni w mediach
 • przygotowanie materiałów prasowych dla mediów
 • inicjowanie aktywności informacyjnej całej społeczności
 • organizację i prowadzenie konferencji oraz briefingów prasowych z udziałem władz Uczelni
 • reprezentowanie stanowiska władz Uniwersytetu
 • bieżącą analizę/monitoring informacji medialnych związanych z UMCS
 • prowadzenie archiwum informacji prasowych na temat Uniwersytetu
 • prowadzenie bazy danych dziennikarzy oraz podmiotów medialnych zajmujących się szkolnictwem wyższym i nauką
 • współpracę z Redakcją Serwisów Internetowych UMCS w zakresie informacji ukazujących się na stronie www.umcs.pl
 • pośredniczenie w kontaktach mediów z pracownikami Uczelni.

Biuro Rzecznika Prasowego UMCS prowadzi Bazę Ekspertów Medialnych, którą tworzą specjaliści z wydziałów oraz jednostek ogólnouczelnianych. Dzięki niej dziennikarze mają ułatwiony kontakt z ekspertami zajmującymi się poszczególnymi dziedzinami wiedzy. W bazie znajdują się dane kontaktowe specjalistów wraz z opisem ich zainteresowań naukowo-badawczych. Owocuje to nieustannym wzrostem liczby tematów, które poruszają nasi naukowcy w mediach lokalnych, jak i ogólnopolskich, a także publikacji powiązanych z Uczelnią.

Kolejną inicjatywą jest cykl „Okiem eksperta”, który ma na celu promowanie nauki, badań i specjalistycznej wiedzy naszych naukowców. W jej ramach specjaliści z UMCS-u mogą tworzyć komentarze eksperckie, opinie, analizy czy prognozy branżowe dotyczące bieżących wydarzeń, problemów czy zagadnień budzących wątpliwości, a znajdujących się w polu ich zainteresowań badawczych. Komentarze eksperckie to bardzo dobry sposób dzielenia się wiedzą i popularyzowania nauki. Treści w ramach cyklu publikowane są na stronie internetowej Uczelni, w mediach uczelnianych i społecznościowych oraz przekazywane są mediom lokalnym i ogólnopolskim.

W Centrum Prasowym działa także redakcja „Wiadomości Uniwersyteckich UMCS” – czasopisma akademickiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, które ukazuje się od 1991 roku w cyklu miesięcznym (z przerwą na miesiące wakacyjne: lipiec i sierpień). Misją czasopisma jest dokumentowanie najważniejszych wydarzeń na UMCS-ie, a także ukazywanie potencjału badawczego i dydaktycznego Uczelni przez promowanie działalności naukowej, projektów badawczych oraz wszelkich innych inicjatyw i dokonań naszych pracowników akademickich, doktorantów i studentów. 
Na łamach „Wiadomości Uniwersyteckich” publikujemy:

 • informacje o najważniejszych wydarzeniach na Uniwersytecie,
 • artykuły popularnonaukowe dotyczące badań pracowników naukowych i dydaktycznych oraz studentów,
 • wywiady z pracownikami naukowymi i dydaktycznymi,
 • informacje o sukcesach i osiągnięciach pracowników, doktorantów i studentów,
 • informacje o aktywności naukowej, twórczej i sportowej pracowników i studentów.

Redakcja „Wiadomości Uniwersyteckich” prowadzi także kanał z podcastami pn. „Głos nauki”. W poszczególnych odcinkach prezentowane są ciekawe zagadnienia naukowe związane z zakresem badań naszych pracowników, doktorantów i studentów (w formie miniwykładów bądź wywiadów/rozmów). Inicjatywa umożliwia atrakcyjne promowanie nauki i poszerzanie wiedzy odbiorców, a także stanowi wspaniałą okazję do pochwalenia się naukowymi odkryciami i sukcesami.

Zapraszamy do słuchania i udostępniania! Materiały zamieszczone są w takich aplikacjach jak Spotify czy Google Podcasts, dzięki którym można za darmo słuchać wszystkich odcinków.

Za realizację relacji fotograficznych obrazujących życie akademickie toczące się na naszej Uczelni odpowiada Fotograf Uniwersytetu, który z powodzeniem przygotowuje dodatkowo ciekawe materiały wideo.