Wiadomości Uniwersyteckie UMCS

„Wiadomości Uniwersyteckie” to społeczno-informacyjne czasopismo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pismo ukazuje się od 1991 roku w cyklu miesięcznym (z przerwą na miesiące wakacyjne: lipiec i sierpień).

Misją czasopisma jest dokumentowanie najważniejszych wydarzeń na UMCS-ie, a także ukazywanie potencjału badawczego i dydaktycznego uczelni przez promowanie działalności naukowej, projektów badawczych oraz wszelkich innych inicjatyw i dokonań naszych pracowników akademickich, doktorantów i studentów. 

Na łamach „Wiadomości Uniwersyteckich” publikujemy:
– informacje o najważniejszych wydarzeniach na Uniwersytecie,
– artykuły popularnonaukowe dotyczące badań pracowników naukowych i dydaktycznych,
– wywiady z pracownikami naukowymi  i dydaktycznymi,
– informacje o sukcesach i osiągnięciach pracowników, doktorantów i studentów,
– informacje o aktywności naukowej, twórczej i sportowej studentów.

Nasze łamy są również otwarte na gatunki publicystyczne i reportaż.

Zapraszamy do współpracy wszystkich członków społeczności akademickiej – niech „Wiadomości Uniwersyteckie” będą naszym wspólnym dziełem!