Wiadomości Uniwersyteckie UMCS

"Wiadomości Uniwersyteckie” to społeczno-informacyjne czasopismo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pismo ukazuje się od 1991 roku w cyklu miesięcznym.

Dokumentujemy:

  • najważniejsze wydarzenia na Uniwersytecie,
  • osiągnięcia pracowników naukowych i dydaktycznych,
  • aktywność naukową, twórczą i sportową studentów,
  • decyzje administracyjne, mające istotny wpływ na życie Uczelni.


Nasze łamy są również otwarte na gatunki publicystyczne i reportaż.