Informacje dla autorów

Wymagania techniczne materiałów nadsyłanych do redakcji „Wiadomości Uniwersyteckich”:Na teksty i zdjęcia lub grafiki czekamy zawsze do 2 dnia każdego miesiąca (chyba że zostało to zaznaczone inaczej).


Tekst:

 • liczba znaków, która mieści się na 1 stronie w gazecie, wynosi ok. 3600-3800 znaków ze spacjami w wordzie,
 • do tekstu nie powinny być wklejane zdjęcia,
 • powinien być zapisany w jednym z formatów: doc, rtf,
 • zawierać tytuł oraz podpis autora,
 • rodzaj czcionki – Times New Roman,  
 • wielkość czcionki – 12,
 • interlinia – 1,5 wiersza.


Zdjęcia:

 • powinny być przesłane oddzielnie względem pliku tekstowego (prosimy NIE WKLEJAĆ ich do tekstu),
 • powinny być zapisane w formacie jpg lub tiff w wysokiej rozdzielczości (minimum 300 DPI) i z minimalną kompresją (= maksymalna jakość obrazu),
 • powinny ważyć ponad 1 MB,
 • powinny być przesłane do redakcji w postaci "surowej", tzn. w żaden sposób nieprzetworzonej (bez skalowania, przycinania, zmiany rozdzielczości czy wklejonego w zdjęcie tekstu itp.),
 • należy opisać oraz podać imię i nazwisko autora lub archiwum (zbiory), z którego pochodzą.Redakcja ma prawo:

 • dokonania wyboru tekstów do publikacji,
 • skracania i korekty nadesłanych tekstów,
 • zmiany tytułu, jeśli uzna to za stosowne (gdy zaproponowany przez autora tytuł zawiera błędy językowe, merytoryczne, logiczne, jest za długi lub mało atrakcyjny).Ze względu na ograniczenia w objętości miesięcznika pierwszeństwo do publikacji mają teksty, które zostaną:

 • przesłane przed 2 dniem miesiąca,
 • uznane przez redakcję za istotne ze względu na rangę przedstawionego wydarzenia, osoby lub zjawiska, poświęcone wydarzeniom na UMCS, a dalej tym, w których uczestniczyli pracownicy bądź studenci naszej uczelni.


Jeśli tekstów jest więcej niż przewiduje liczba stron, redakcja zastrzega sobie możliwość wyboru i dokonania skrótu tekstów (ze względu na warunki techniczne, tj. ograniczoną ilość miejsca).
Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za poglądy Autorów oraz treści zawarte w tekstach niepochodzących od Redakcji.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 81 537-54-19, mailowy: wiadomosci@umcs.lublin.pl lub bezpośrednio: p. 1305 (Rektorat).