Informacje dla autorów

Wymagania techniczne materiałów nadsyłanych do redakcji „Wiadomości Uniwersyteckich”:

 

1. Informacje do działu „Na wydziałach” należy przesyłać do koordynatorów ds. informacji. Lista koordynatorów dostępna jest w zakładce Koordynatorzy ds. informacji.

2. Ze względów technicznych materiały do pozostałych działów należy przesyłać do redakcji za pomocą formularzy znajdujących się w zakładce Formularze.  Teksty nieprzesłane przez formularz nie zostaną opublikowane.

3. Prosimy o przestrzeganie wytycznych redakcyjnych dla tekstów z poszczególnych działów. Informacje o specyfice działów, instrukcje dotyczące długości tekstów oraz makiety z wizualizacją można znaleźć w zakładce Wytyczne redakcyjne i charakterystyka działów.

4. Prosimy o dołączanie do tekstu dobrej jakości zdjęć i materiałów graficznych. Zdjęcia:

  • powinny być przesłane oddzielnie względem pliku tekstowego jako załącznik w formularzu (prosimy NIE WKLEJAĆ ich do tekstu),
  • powinny być zapisane w formacie jpg lub tiff w wysokiej rozdzielczości (minimum 300 DPI) i z minimalną kompresją (= maksymalna jakość obrazu),
  • powinny ważyć ponad 1 MB,
  • w przypadku większej liczby zdjęć prosimy o przesłanie w załączniku folderu skompresowanego (zip), 
  • powinny być przesłane do redakcji w postaci „surowej”, tzn. w żaden sposób nieprzetworzonej (bez skalowania, przycinania, zmiany rozdzielczości czy wklejonego w zdjęcie tekstu itp.),
  • należy opisać w formularzu oraz podać imię i nazwisko autora lub archiwum (zbiory), z którego pochodzą.

5. Redakcja ma prawo do: dokonania wyboru tekstów do publikacji, skracania i korekty nadesłanych tekstów, zmiany tytułu, jeśli uzna to za stosowne (gdy zaproponowany przez autora tytuł zawiera błędy językowe, merytoryczne, logiczne, jest za długi lub mało atrakcyjny).

6. Ze względu na ograniczenie objętości pisma pierwszeństwo publikacji mają teksty:

– przesłane przed 2 dniem miesiąca,

– uznane przez redakcję za istotne ze względu na rangę przedstawionego wydarzenia, osoby lub zjawiska, poświęcone wydarzeniom na UMCS-ie lub badaniom i osiągnięciom naukowym naszych pracowników (zwłaszcza teksty o charakterze popularnonaukowym i wywiady), a dalej dotyczące wydarzeń, w których uczestniczyli pracownicy bądź studenci naszej uczelni.

7. Jeśli tekstów jest więcej niż przewiduje liczba stron, redakcja zastrzega sobie możliwość wyboru i dokonania skrótu tekstów (ze względu na warunki techniczne, tj. ograniczoną ilość miejsca).

8. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za poglądy autorów oraz treści zawarte w tekstach niepochodzących od Redakcji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 81 537 54 19, mailowy: wiadomosci@mail.umcs.pl lub bezpośrednio: p. 1606 (Rektorat).