Koordynatorzy ds. informacji

„Wiadomości Uniwersyteckie” powstają przy ścisłej współpracy redakcji i wydziałowych koordynatorów ds. informacji.

Koordynatorzy ds. informacji

Wydział Artystyczny
Monika Mielko-Remiszewska – Instytut Muzyki
Piotr Majewski – Instytut Sztuk Pięknych

Wydział Biologii i Biotechnologii
Konrad Koperwas

Wydział Chemii
Elżbieta Olszewska

Wydział Ekonomiczny
Ewelina Berlińska

Wydział Filozofii i Socjologii
Krzysztof Trojnar

Wydział Humanistyczny
Monika Gabryś-Sławińska

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Jolanta Jarzyńska

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Przemysław Mroczek

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Urszula Lewartowicz
Sara Filipiak

Wydział Politologii
Sylwia Skotnicka

Wydział Prawa i Administracji
Eliza Komierzyńska-Orlińska

Wydział Zamiejscowy w Puławach
Krystyna Leszczyńska
Monika Lenarciak

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
Wiaczesław Kostko

Wydawnictwo UMCS
Aneta Okuń-Jaśkowiak

Muzeum UMCS
Jerzy Kasprzak