Koordynatorzy ds. informacji

„Wiadomości Uniwersyteckie” powstają przy ścisłej współpracy redakcji i wydziałowych koordynatorów ds. informacji.

Koordynatorzy ds. informacji

Wydział Artystyczny
Instytut Muzyki: Monika Mielko-Remiszewska 
Instytut Sztuk Pięknych: Krzysztof Bartnik
Renata Gogol

Wydział Biologii i Biotechnologii
Iwona Nogieć

Wydział Chemii
Urszula Jackowska

Wydział Ekonomiczny
Agata Kołodziej

Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Polskiej: Monika Gabryś-Sławińska
Instytut Nauk o Kulturze: Teresa Klimowicz
Instytut Neofilologii: Anna Pastuszka

Wydział Filozofii i Socjologii
Tomasz Poślada

Wydział Historii i Archeologii
Instytut Archeologii: Andrzej Kokowski
Instytut Historii: Anna Obara-Pawłowska

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Małgorzata Lipczyńska 

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wakat

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Urszula Lewartowicz
Sara Filipiak

Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Artur Popławski

Wydział Prawa i Administracji
Eliza Komierzyńska-Orlińska

Wydział Zamiejscowy w Puławach
Monika Lenarciak

    Autor
    Agnieszka Stańczak