Koordynatorzy ds. informacji

„Wiadomości Uniwersyteckie” powstają przy ścisłej współpracy redakcji i wydziałowych koordynatorów ds. informacji.

Koordynatorzy ds. informacji

Wydział Artystyczny
Instytut Muzyki: Monika Mielko-Remiszewska 
Instytut Sztuk Pięknych: Krzysztof Bartnik
Julia Maj

Wydział Biologii i Biotechnologii
Agata Dzyr

Wydział Chemii
Urszula Jackowska

Wydział Ekonomiczny
Agnieszka Gryglicka

Wydział Filologiczny
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa: Monika Gabryś-Sławińska, Anna Pastuszka
Instytut Nauk o Kulturze: Teresa Klimowicz

Wydział Filozofii i Socjologii
Tomasz Poślada

Wydział Historii i Archeologii
Instytut Archeologii: Andrzej Kokowski
Instytut Historii: Kamil Michaluk

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Marta Kostrzewa

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Michał Zembrzycki

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Urszula Lewartowicz
Sara Filipiak

Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Ihor Kolisnichenko

Wydział Prawa i Administracji
Eliza Komierzyńska-Orlińska

Wydział Zamiejscowy w Puławach
Monika Lenarciak