Rekrutacja na studia podyplomowe Psychologia sportu

Rozpoczęła się właśnie rekrutacja do pierwszej edycji podyplomowych studiów z psychologii sportu.

Dwa semestry zajęć teoretycznych i praktycznych, zgrupowanie szkoleniowe – łącznie blisko 300 godzin nauki – rozwoju zawodowego i osobistego. Wykład inauguracyjny poprowadzi Profesor dr hab. Janusz Zdebski – ceniony autorytet - jeden z twórców polskiej psychologii sportu. Zajęcia poprowadzą specjaliści – między innymi psychologowie, trenerzy, lekarze i fizjoterapeuci i inni – różni specjaliści nauk społecznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. W planie przewidziano obszerny blok poświęcony praktycznej psychologii sportu, który poprowadzą uznani psychologowie sportu z dużym doświadczeniem zawodowym – Paweł Habrat (psycholog sportu I klasy PTP), dr Marcin Kochanowski, a także dr Kamil Wódka (psycholog sportu klasy mistrzowskiej i superwizor PTP).

 Program przewiduje realizację w ramach jednej edycji dwóch ścieżek studiów:

 • Psychologia sportu dla psychologów – studia kwalifikacyjne dla absolwentów psychologii,
 • Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego – studia kompetencyjne dla trenerów, instruktorów i nauczycieli wychowania fizycznego (przy czym w tej grupie równoległym warunkiem jest ukończenie studiów magisterskich, posiadanie udokumentowanego doświadczenia w pracy w obszarze kultury fizycznej i kwalifikacji stosownych do danej dyscypliny).

Zajęcia rozpoczynają się w marcu 2019 r. Koszt studiów to 4.000 zł.

Szczegółowe informacje:

Psychologia sportu dla psychologów »

Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego »

Kontakt:
katarzyna.rutkowska@poczta.umcs.lublin.pl

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  26 lutego 2019