Projekty naukowe

1. Projekt: Heart of Anatolia European Centre of Excellence (2017-2020), Erasmus+ Jean Monnet program.
W projekcie uczestniczyły: Ankara Yildirim Beyazit Universitesi, Eskişehir Ozmangazi University, Izmir Dokuz Eylul University, Necmettin Erbakan University (Konya), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (pracownicy Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej), Newcastle University, Global Policy Institute (London), Center for Free Enterprise - Florida Southern College in Lakeland oraz University of São Paulo.

2. Projekt: Establishing a Europe-Asia Research Network on Strategies for Promoting Europe-Asia Connectivity (SPEAC) (2019-2022), Erasmus+ Jean Monnet Network (611044-EPP-1-2019-1-KR-EPPJMO-NETWORK).
W projekcie uczestniczyły: Korea University (Korea Południowa), Ruhr-Universität Bochum (Niemcy), Uppsala University (Szwecja), Nanyang Technological University (Singapur) oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (pracownicy Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej).