Kompleks TRIS peptydowy otrzymany ze szczepu bakterii Raoultella ornithinolytica i jego wykorzystanie w leczeniu nowotworu szyjki macicy ludzkiej, Nr patentu: PL.223435

Kompleks TRIS peptydowy otrzymany ze szczepu bakterii...
Rodzaj oferty
patent
Dziedzina
Biologia medyczna, Farmacja
Koordynator
Twórcy: Marta Fiołka, Krzysztof Grzywnowicz, Kinga Lewtak,
Jolanta Rzymowska, Paweł Mak
Opis

Przedmiotem wynalazku jest kompleks TRIS peptydowy otrzymany ze szczepu bakterii Raoultella
ornithinolytica wyizolowanego z jelita dżdżownicy Dendrobaena veneta, a także zastosowanie
kompleksu TRIS peptydowego w leczeniu raka szyjki macicy ludzkiej.

Link do dokumentów

Nr zgłoszenia: PL405944
Data wydania decyzji: 2015-12-04
Właściciel: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
Uniwersytet Jagielloński

Oferta dla biznesu