Płyn celomatyczny dżdżownicy Dendrobaena veneta do zastosowania w leczeniu raka płuc, Nr patentu: PL.227923

Płyn celomatyczny dżdżownicy Dendrobaena veneta do...
Rodzaj oferty
patent
Dziedzina
Biologia medyczna, Farmacja
Koordynator
Twórcy: Marta Fiołka, Jolanta Rzymowska, Przemysław Kołodziej
Opis

Przedmiotem wynalazku jest płyn celomatyczny z dżdżownicy Dendrobaena veneta do zastosowania
w leczeniu raka płuc, po oddzieleniu celomocytów i koagulacji toksycznych białek w temperaturze
70–80°C. W tej postaci płyn wykazuje działanie uszkadzające komórki raka płuc, przy
jednoczesnym braku cytotoksyczności w stosunku do fibroblastów, czyli prawidłowych komórek
skóry oraz w stosunku do prawidłowych komórek krwi ludzkiej.

Link do dokumentów

Nr zgłoszenia: PL411346
Data zgłoszenia: 2015-02-23
Właściciel: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferta dla biznesu