Kompleks polisacharydowo-peptydowy otrzymany ze szczepu bakterii Raoultella ornithinolytica do zastosowania w zwalczaniu zakażeń powodowanych przez bakterie z rodzaju Mycobacterium, Nr patentu: PL.225867

Rodzaj oferty
patent
Dziedzina
Biologia medyczna, Farmacja
Koordynator
Twórcy: Marta Fiołka, Krzysztof Grzywnowicz, Jolanta Rzymowska,
Rafał Szewczyk
Opis

Przedmiotem wynalazku jest kompleks polisacharydowo-peptydowy otrzymany ze szczepu bakterii
Raoultella ornithinolytica wyizolowanego z jelita dżdżownicy Dendrobaena veneta i zdeponowanego
w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie pod numerem 02/01/2009 oraz zastosowanie
kompleksu polisacharydowo-peptydowego do leczenia zakażeń wywołanych przez bakterie z rodzaju
Mycobacterium.

Link do dokumentów

Nr zgłoszenia: PL408451
Data decyzji: 2016-12-13
Właściciel: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
Uniwersytet Łodzki

Oferta dla biznesu