Sposób hodowli owocników porka brzozowego, Nr patentu: PL.221966

Sposób hodowli owocników porka brzozowego, Nr patentu:...
Rodzaj oferty
patent
Dziedzina
Biotechnologia
Koordynator
Twórcy: Adrian Wiater, Małgorzata Pleszczyńska, Janusz Szczodrak,
Marek Siwulski, Józef Krzysztof Biernacki
Opis

Przedmiotem wynalazku jest sposób hodowli owocników porka brzozowego (Piptoporus betulinus),
które stanowią źródło cennych biometabolitów dla przemysłu farmaceutycznego. Porek brzozowy to
grzyb należący do klasy podstawczaków (Basidiomycetes). Gatunek ten jest pasożytem brzozy i jest
szeroko rozpowszechniony w centralnej Europie. Wyciągi z huby mają szereg właściwości obejmujących
aktywność przeciwbakteryjną, przeciwwirusową, przeciwpasożytniczą oraz wzmacniającą układ
odpornościowy. Owocniki porka brzozowego zawierają wiele wysokowartościowych związków, takich
jak polisacharydy, alkohole alifatyczne, aldehydy, terpeny o szczególnej aktywności biologicznej. Celem
wynalazku było opracowanie prostego i wydajnego sposobu uprawy porka brzozowego do wykorzystania
na skalę przemysłową. Sposób hodowli owocników porka brzozowego polega na szczepieniu
grzybnią podłoża w postaci mieszaniny trocin brzozowych z dodatkiem mieszanki organicznej,
umieszczonego w hermetycznym opakowaniu z filtrem, następnie inkubacji w komorze w optymalnych
warunkach, indukowaniu powstawania owocników metodą termiczną, a następnie hodowli
w hali uprawowej oświetlanej światłem fluorescencyjnym z regularną wymianą powietrza. Tak hodowane
owocniki, od momentu zawiązania, w ciągu 30–45 dni, osiągają średnicę 7–9 cm, a pozyskana
z jednego bloku podłoża waga owocników wynosi około 200 g.

Link do dokumentów

Nr zgłoszenia: PL402108
Data wydania decyzji: 2015-07-17
Właściciel: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Biernacki Józef Krzysztof

Oferta dla biznesu