Oferta dla biznesu

DZIAŁANIA EDUKACYJNE W OBSZARZE BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH
Branża: Biologia
kursy
WSPÓŁPRACA BADAWCZO-ROZWOJOWA W OBSZARZE BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH
Branża: Biologia
badania naukowe
Sposób konserwacji nasienia knura, Nr patentu: PL.222757
Branża: Biologia
patent
Badania teriologiczne (badania ssaków)
Branża: Biologia
badania naukowe
Identyfikacja owadów krwiopijnych
Branża: Biologia
usługi
Identyfikacja płazów i gadów
Branża: Biologia
usługi
Biologiczne zajęcia terenowe dla nauczycieli / uczniów różnych etapów edukacyjnych w aspekcie wymagań aktualnej podstawy programowej
Branża: Biologia
szkolenia
Ekspertyza oddziaływania inwestycji na chronione gatunki owadów
Branża: Biologia
doradztwo i ekspertyzy
Nadzór herpetologiczny
Branża: Biologia
usługi
Analiza żywotności pyłku
Branża: Biologia
badania laboratoryjne
2