Biologiczne zajęcia terenowe dla nauczycieli / uczniów różnych etapów edukacyjnych w aspekcie wymagań aktualnej podstawy programowej

Rodzaj oferty
szkolenia
Dziedzina
Biologia
Koordynator
Wydział Biologii i Biotechnologii,
Instytut Biologii i Biochemii, Pracownia Dydaktyki Biologii i Edukacji Środowiskowej UMCS,
Kontakt: Kierownik Pracowni dr Anna Maria Wójcik
tel.: 81 537-50-65 lub 81 537- 50-99
Opis

Zajęcia terenowe dla nauczycieli biologii lub przyrody mają charakter zajęć szkoleniowych przygotowujących ich do samodzielnej organizacji i prowadzenia zajęć w terenie w  oparciu o najnowsze zmiany i wytyczne zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego.

Zajęcia dla uczniów mają charakter zajęć w terenowych, których tematyka odpowiada realizowanym treściom biologii bądź przyrody zgodnie z założeniami podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego.

Osoby prowadzące zajęcia mają wieloletnie doświadczenie w realizacji tego rodzaju zajęć. Zajmują się kształceniem nauczycieli przyrody i biologii różnych etapów edukacyjnych. Są autorami i współautorami poradników dydaktycznych do zajęć terenowych, zajęć pozalekcyjnych a także przyrodniczych  ścieżek dydaktycznych. Znają aktualne potrzeby szkoły wynikające ze zmian w zapisach Podstawy Programowej Kształcenia  Ogólnego. Współpracują z doświadczonymi pracownikami naukowo - dydaktycznymi Instytutu Biologii i Biotechnologii.

Oferta dla biznesu