Sposób konserwacji nasienia knura, Nr patentu: PL.222757

Rodzaj oferty
patent
Dziedzina
Biologia
Koordynator
Twórcy: Waldemar Turski, Paweł Milart, Piotr Wlaź
Opis

Przedmiotem wynalazku jest sposób konserwacji nasienia knura stosowanego w inseminacji. Wraz
z upowszechnieniem procedur sztucznego zaplemnienia pojawił się problem przechowywania próbek
nasienia w warunkach gwarantujących podtrzymanie żywotności plemników oraz utrzymanie
ich jak najlepszej zdolności zapładniającej. Sztuczne warunki, w jakich przetrzymywane są przygotowane
do unasieniania próbki, powinny gwarantować zachowanie pełnej funkcji plemników.
Czynnikami, które w głównej mierze odpowiadają za stan plemników w próbkach są temperatura
otoczenia i skład płynu – rozrzedzalnika,
w którym plemniki są przechowywane. Głównymi składnikami
większości rozrzedzalników są glukoza, cytrynian sodu, wersenian sodowy (EDTA), wodorowęglan
sodu i chlorek potasu. W celu zapobiegania zakażeniu rozrzedzalniki zwykle zawierają
też antybiotyk.
Celem wynalazku było opracowanie sposobu przechowywania nasienia knura bez uszczerbku dla
zdolności inseminacyjnej jego plemników. Okazało się, że wydatny, pozytywny wpływ na żywotność
plemników przechowywanych w znanym rozrzedzalniku ma kwas kynureninowy oraz jego
dobrze dysocjujące w tym środowisku sole, użyte w odpowiednim stężeniu i ilości w stosunku do
rozrzedzonego nasienia. Dowiedziono, że dodatek soli sodowej kwasu kynureninowego do dotychczas
stosowanego rozrzedzalnika nasienia knura, powoduje poprawę istotnych parametrów charakteryzujących
żywotność plemników, a tym samym ich zdolność zapładniającą.


Link do dokumentów

Nr zgłoszenia: PL 406364
Data wydania decyzji: 2015-11-20
Właściciel: Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Oferta dla biznesu