Ekspertyza oddziaływania inwestycji na chronione gatunki owadów

Rodzaj oferty
doradztwo i ekspertyzy
Dziedzina
Biologia
Koordynator
Wydział Biologii i Biotechnologii,
Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii,
dr Krzysztof Pałka
Telefon: 081-537-59-63
Opis

Oferta obejmuje:

- inwentaryzację chronionych gatunków owadów oraz waloryzację terenów przeznaczonych pod inwestycje;

- ocenę oddziaływania inwestycji na chronione gatunki;

- przygotowywanie ekspertyz dotyczących minimalizowania wpływu inwestycji na środowisko, m. in. przesiedlania gatunków.

Badania te są niezbędne do wykonania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko zgodnie z ustawą z 3 października 2008 roku (Dz. U. Nr 199. poz. 1227).

Oferta dla biznesu