Badania teriologiczne (badania ssaków)

Rodzaj oferty
badania naukowe
Dziedzina
Biologia
Koordynator
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS,
Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii
Dr Michał Piskorski
Adres: ul. Akademicka 19/130
Telefon: 081-537-59-28
Opis

Oferta obejmuje:

- inwentaryzacje występowania chronionych gatunków ssaków; 

- waloryzację terenów przeznaczonych pod inwestycje;

- ocenę oddziaływania inwestycji na gatunki ssaków.

Badania wykonywane są metodami zgodnymi z zaleceniami Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska lub Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Są one niezbędne do wykonania oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. (Dziennik Ustaw nr: 199, poz. 1277).

Zastosowanie: Różne gałęzie przemysłu, których inwestycje wymagają wykonania oceny oddziaływania na środowisko (np.: transport, energetyka, rolnictwo i inne).

Oferta dla biznesu