Analiza żywotności pyłku

Rodzaj oferty
badania laboratoryjne
Dziedzina
Biologia
Koordynator
Wydział Biologii i Biotechnologii,
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin,
dr hab. Krystyna Winiarczyk
Telefon: 081-537-50-37
Opis

Przedmiotem oferty są testy zdolności do kiełkowania. W pracach hodowlanych istnieje możliwość przeprowadzania wczesnej oceny czy pyłek jest zdolny do zapłodnienia.

Oferta dla biznesu