Identyfikacja płazów i gadów

Rodzaj oferty
usługi
Dziedzina
Biologia
Koordynator
Wydział Biologii i Biotechnologii,
Instytut Biologii i Biochemii, Zakład Zoologii,
dr Jacek Chobotow
Telefon: 081-537-50-19
Opis

Przedmiotem oferty jest usługa przeprowadzenia inwentaryzacji płazów i gadów, w tym objętych ochroną w ramach Natura 2000. Poznanie uwarunkowań lokalnych, szlaków migracyjnych oraz zagrożeń.

Usługa znajduje zastosowanie między innymi w inwestycjach budowlanych wymagających wstępnej inwentaryzacji herpetologicznej. Ponadto inwentaryzacje przyrodnicze oraz waloryzacja terenów.

Oferta dla biznesu