Mikroskopowe badanie cienkich struktur, tkanek, biofilmów i innych materiałów

Rodzaj oferty
badania laboratoryjne
Dziedzina
Biotechnologia
Koordynator
Wydział Biologii i Biotechnologii,
Instytut Biologii i Biochemii, Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii,
mgr Jerzy Wydrych
tel. 537-50-28
Opis

Przedmiotem oferty jest ocena struktury składników biologicznych, biomateriałów i innych cienkich materiałów i struktur oraz lokalizacja składników przy użyciu laserowego mikroskopu konfokalnego.

Opis:
Laserowy mikroskop konfokalny umożliwia nieinwazyjne obrazowanie struktur takich jak: biofilmy, mikrokapsułki i inne substancje tworzące błony oraz substancje krystalizujące, z wykorzystaniem fluorescencji laserowej, fluorescencji klasycznej oraz kontrastu polaryzacyjnego. Pozwala na wykonanie pomiarów geometrycznych, densytometrycznych i ocenę krawędzi struktur. Umożliwia pomiar zmian wewnątrzkomórkowego stężenia jonów oraz lokalizację poszczególnych składników komórek, w tym także obserwacje na żywo.

Oferta dla biznesu