Katedra Chromatografii jest jedną z podstawowych jednostek dydaktycznych Wydziału Chemii UMCS. Mieści się w budynku "Collegium Chemicum" (dawniej nazywanym "Dużą Chemią") na drugim piętrze.

ADRES (kierownik): Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3/202, 20-031 Lublin, tel. +48 81 537-55-01

Lokalizacja: mapka sytuacyjna, na zumi.pl, Google Map.

Kierownik Katedry: dr hab. Dorota Wianowska, prof. UMCS.

Informacje o katedrze można znaleźć też na stronie wydziałowej (w strukturze strony wydziałowej do 30.09.2019 r.) i uniwersyteckiej.