Metody przygotowywania próbek do analizy chromatograficznej

Czas trwania zajęć teoretycznych (wykłady): 10 godzin
Czas trwania zajęć praktycznych: 35 godzin

Program kursu przewiduje m.in. zapoznanie z następującymi technikami:

 • ekstrakcyjnego rozdzielania związków lotnych i nielotnych
  • w układzie ciecz – ciecz (Liquid-Liquid Extraction) z wyróżnieniem zminiaturyzowanych technik ekstrakcji w bloku LPME (Liquid Phase MicroExtraction), w tym m.in. ekstrakcji w punkcie zmętnienia (CPE), membranowych technik ekstrakcji, dyspersyjnej mikroekstrakcji ciecz-ciecz (DLLME) i ekstrakcji homogenicznej
  • w układzie ciecz - ciało stałe (Liquid-Solid Extraction) z wyróżnieniem bloku:
   - sorpcyjnych technik ekstrakcji: SPE, SPME, SBSE, MSPD, MEPS, SLE
   - wspomaganych technik ekstrakcji: UASE, SFE, MASE, PLE/ASE
 • izolacji związków lotnych (Purge & Trap, Head Space) 
 • derywatyzacji

Termin:  19-23 czerwca 2023 r.

              poniedziałek-czwartek: 9:00-18:00 (wraz z przerwami)
              piątek: 8:00-13:00 (wraz z przerwami)

Rejestracja: do 19 maja 2023 r.