Chemia podstawowa i stosowana

II rok I stopnia:

 • Podstawy metod chromatograficznych - przedmiot fakultatywny

III rok I stopnia:

 • Metody spektroskopowe w chemii organicznej
 • Podstawy metod chromatograficznych

I rok II stopnia: Spz. Fizykochemiczno - Teoretyczna:

 • Analiza instrumentalna
 • Metody chromatograficzne w fizykochemii i analityce
 • Metody chromatograficzne i pokrewne (fakultet)
 • Spektroskopia

I rok IIo: Spz. Nieorganiczna:

 • Analiza instrumentalna
 • Spektroskopia

I rok IIo: Spz. Chemia materiałowa:

 • Analiza instrumentalna (in English)
 • Materiały chromatograficzne i pokrewne
 • Spektroskopia (in English)

II rok IIo: Spz. Chemia materiałowa:

 • Chromatographic Methods in Trace Analysis - Analiza śladowa chromatograficzna (in English)
  Autor
  Karol Pilorz