Katedra Chromatografii jest jedną z podstawowych jednostek dydaktycznych Wydziału Chemii UMCS. Mieści się w budynku "Collegium Chemicum" (dawniej nazywanym "Dużą Chemią") na drugim piętrze.

ADRES (kierownik):
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3/202
20-031 Lublin
tel. +48 81 537-55-01

Kierownik Katedry: dr hab. Dorota Wianowska, prof. UMCS.

Dane kontaktowe Pracowników Zakładu znajdują się w profilach osobowych w książce adresowej

 

    Autor
    Karol Pilorz