Sprzężenia chromatografii ze spektrometrią mas

Czas trwania zajęć teoretycznych (wykłady): 6 godzin
Czas trwania zajęć praktycznych: 20 godzin

Program kursu:

 • GC-MS
  • metody jonizacji próbek
  • analizatory wykorzystywane w GC-MS
  • metody analizy widm masowych
 • LC-MS
  • metody jonizacji próbek
  • analizatory wykorzystywane w LC-MS
  • metody analizy widm masowych
 • Analiza i interpretacja widm masowych 
 • Chromatograficzna analiza jakościowa w oparciu o wielkości retencyjne i widma MS

Termin:  14-16 czerwca 2023 r.

              środa-czwartek: 9:00-18:00 (wraz z przerwami)
              piątek: 8:00-13:00 (wraz z przerwami)

Rejestracja: do 19 maja 2023 r.