Podstawy chromatografii cieczowej

Czas trwania zajęć teoretycznych (wykłady): 15 godzin
Czas trwania zajęć praktycznych: 30 godzin

Program kursu:

  • Podstawy rozdziału chromatograficznego i mechanizmy retencji
  • Podstawowe wielkości chromatograficzne opisujące proces rozdziału HPLC
  • Chromatograficzna analiza ilościowa
  • Chromatograficzna analiza jakościowa w oparciu o dane retencji i widma absorpcyjne oraz MS
  • Optymalizacja procesu rozdziału HPLC
  • Zmiana selektywności analiz HPLC
  • Rozdział substancji jonowych w układzie RP 

Termin:  22-26 maja 2023 r.

              poniedziałek-czwartek: 9:00-18:00 (wraz z przerwami)
              piątek: 8:00-13:00 (wraz z przerwami)

Rejestracja: do 21 kwietnia 2023 r.