Katedra dysponuje bogatą bazą aparaturową. Lista ważniejszych urządzeń obejmuje:

 1. LC-MS/MS QExactive (Thermo Scientific) - wysokosprawny chromatograf cieczowy sprzężony z hybrydowym spektrometrem mas (kwadrupol-orbitrap),
 2. LC-MS LCQ (Finnigan) - wysokosprawny chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas,
 3. GC-MS/MS TQ 8040 (Shimadzu) - chromatograf gazowy sprzężony z tandemowym spektrometrem mas,
 4. GCQ (Finnigan Mat) - chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas z liniową pułapką jonową,
 5. GC-MS (Shimadzu) - chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas,
 6. Nexera-i (Shimadzu) - wysokosprawny chromatograf cieczowy wyposażony w detektor flourescencyjny i PDA,
 7. DX-100 (Dionex) - wysokosprawny chromatograf jonowy (dwa aparaty),
 8. Polaris 211 (Varian) - wysokosprawny chromatograf cieczowy (dwa aparaty),
 9. ASE 200 (Dionex) - aparat do przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikami,
 10. GC TRACE 1300 - chromatograf gazowy z detektorem ECD,
 11. GC-2010AF (Shimadzu) - chromatograf gazowy z automatycznym podajnikiem próbek,
 12. Linomat5 (CAMAG) - aplikator próbek na płytki do chromatografii cienkowarstwowej,
 13. UV-1800 (Shimadzu) - spektrofotometr UV-Vis,
 14. Helios Gamma (ThermoSpectronic) - spektrofotometr UV-Vis,
 15. Derivatograph C (MOM Budapeszt) - derywatograf (dwa aparaty)
 16. Nano 2000 (Plazmatronika) - reaktor mikrofalowy,
 17. PYRIS Diamond (PerkinElmer) - różnicowy kalorymetr skaningowy,
 18. 716DMS (Metrohm) - zestaw do miareczkowania.

Na wyposażeniu zakładu znajdują się także:

 • gradientowe wysokosprawne chromatografy cieczowe firmy Gilson wyposażone w detektory PDA, UV-Vis, RI (cztery układy),
 • chromatografy gazowe (dwa aparaty: Finnigan, Carlo Erba),
 • 3 D (Hewlett-Packard) - elektroforezer kapilarny.

 

  Autor
  Karol Pilorz