Lokalizacja Zakładu

Mapka sytuacyjna:

Czerwona strzałka pokazuje wejście do budynku Collegium Chemicum, a czerwony prostokąt na tle budynku pokazuje obszar zajmowany przez zakład na drugim piętrze.

    Autor
    Karol Pilorz