Podstawy chromatografii gazowej

Czas trwania zajęć teoretycznych (wykłady): 15 godzin
Czas trwania zajęć praktycznych: 30 godzin

Program kursu:

  • Aparatura chromatograficzna, rodzaje kolumn i ich instalowanie
  • Podstawowe wielkości chromatograficzne opisujące proces rozdziału GC
  • Chromatograficzna analiza ilościowa
  • Chromatograficzna analiza jakościowa w oparciu o dane retencji i widma MS (sprzężenie GC/MS)
  • Optymalizacja procesu rozdziału GC
  • Testowanie kolumn kapilarnych do chromatografii gazowej - test Grob'a
  • Polepszenie sygnału i rozdzielczości oraz umożliwienie rozdziału substancji trudnolotnych metodą GC - derywatyzacja

Termin:  15-19 maja 2023 r.

              poniedziałek-czwartek: 9:00-18:00 (wraz z przerwami)
              piątek: 8:00-13:00 (wraz z przerwami)

Rejestracja: do 21 kwietnia 2023 r.