KATEDRA PORTUGALISTYKI IM. LUISA LINDLEYA CINTRY

Kontakt

Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a


Pokoje: 436 i 422


Kierownik: prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz

Opis

Badania naukowe prowadzone w Katedrze Portugalistyki im. Luisa Lindleya Cintry:

Język portugalski i jego odmiany w świecie ˗ od semantyki do pragmatyki

 • prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz: Portugalskie języki kreolskie
 • dr hab. Edyta Jabłonka: Leksykologia języka portugalskiego
 • dr Justyna Wiśniewska: Pragmatyka języka portugalskiego
 • dr Ricardo Rato Radrigues: Literatura luzofońska i postkolonialna
 • dr Natalia Klidzio: Współczesna literatura brazylijska
 • dr Agnieszka Kruk: Przekład literatury portugalskojęzycznej

 

Kierunki studiów:

 • studia I stopnia: Portugalistyka - studia portugalsko-brazylijskie

Portugalistyka – studia portugalsko-brazylijskie to wielodyscyplinarny kierunek, który oferuje szeroki wachlarz zajęć poświęconych kulturze, literaturze i traduktologii. Absolwenci, oprócz znajomości języka portugalskiego na poziomie C1, zdobywają też obszerną wiedzę o Portugalii i Brazylii, a także o innych krajach portugalskiego obszaru językowego. Poza językiem portugalskim studenci uczą się też języka angielskiego i hiszpańskiego. Zyskane umiejętności oraz bardzo dobra znajomość języka predysponują absolwenta do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach wymagających zaawansowanego poziomu znajomości języka portugalskiego. Absolwent ma możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia.

Absolwent studiów licencjackich posiada znajomość języka portugalskiego na poziomie C1 oraz znajomość kultury krajów portugalskojęzycznych. Legitymuje się kompetencjami językowymi potrzebnymi w pracy między innymi w placówkach dyplomatycznych, biurach podróży, redakcjach, wydawnictwach i placówkach kultury. Posiada praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania korespondencji w języku portugalskim, analizy i tłumaczenia specjalistycznych dokumentów i tekstów z dziedziny ekonomii i marketingu, finansów, prawa, polityki, turystyki, a także tekstów technicznych i przyrodniczych, tłumaczenia negocjacji, prezentacji biznesowych oraz wystąpień publicznych.

 • studia II stopnia: Portugalistyka (specjalność tłumaczeniowa)

Kierunek Portugalistyka, studia II stopnia o specjalności tłumaczeniowej, pozwala studentom na rozwinięcie kompetencji językowych i tłumaczeniowych, a także na pogłębienie wiedzy na temat języka i kultury Portugalii, Brazylii i pozostałych krajów portugalskiego obszaru językowego. Szeroki wachlarz zajęć tłumaczeniowych oraz znajomość języka na poziomie C2 predysponują absolwenta do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach wymagających zaawansowanego poziomu znajomości języka portugalskiego.

Absolwent studiów II-go stopnia portugalistyki swobodnie włada językiem portugalskim w mowie i piśmie na poziomie biegłości C2. Potrafi sprawnie posługiwać się językami specjalistycznymi, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Potrafi prowadzić korespondencję i kontaktować się z zagranicznymi partnerami przedsiębiorstwa. Posiada teoretyczną wiedzę traduktologiczną oraz praktyczne umiejętności translatorskie. Ponadto cechuje go wysoki poziom ogólnej wiedzy humanistycznej oraz bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu współczesnej literatury portugalskojęzycznej i językoznawstwa oraz współczesnych problemów społecznych, politycznych i ekonomicznych Portugalii oraz krajów portugalskojęzycznych.

 

Profil Portugalistyki na Facebooku: https://www.facebook.com/Portugalistyka-studia-portugalsko-brazylijskie-UMCS-113452071382494

 

Wymiany międzynarodowe dla studentów:

Studenci Portugalistyki mają możliwość realizacji części studiów na dziewięciu portugalskich uczelniach w Lizbonie, Porto, Coimbrze, Faro, Vila Real, Castelo Branco i Covilhã.

Dzięki umowom z brazylijskimi uczelniami mogą również studiować w Brasílii, Ijuí, Passo Fundo i Pernambuco.

 

Centrum Języka Portugalskiego/Camões

Katedra Portugalistyki im. Luisa Lindleya Cintry prowadzi ścisłą współpracę z jedynym w Polsce Centrum Języka Portugalskiego/Camões, które podlega Instytutowi Camõesa w Lizbonie i współpracuje z Ambasadą Portugalii w Warszawie oraz innymi Ambasadami krajów luzofońskich. Centrum prowadzi ożywioną działalność kulturalną, naukową oraz dydaktyczną. W ramach działalności kulturalno-naukowej organizuje:

 • wykłady i odczyty naukowe w języku portugalskim (prowadzone przez naukowców z Portugalii i Brazylii) oraz polskim (prowadzone przez specjalistów z Polski) dla studentów oraz innych zainteresowanych językiem i kulturą krajów luzofońskich,
 • projekcje filmów fabularnych oraz dokumentalnych,
 • koncerty muzyki oraz wieczory słuchania muzyki,
 • promocje książek,
 • wieczory poezji,
 • wystawy,
 • pokazy i prezentacje.

W ramach działalności dydaktycznej Centrum prowadzi kursy języka portugalskiego na różnych stopniach zaawansowania dla wszystkich zainteresowanych. Zajęcia prowadzą pracownicy Katedry Portugalistyki UMCS.

Centrum oferuje i udostępnia zbiory biblioteczne i multimedialne wszystkim zainteresowanym. Sala multimedialna CJP/C zapewnia nie tylko dostęp do biblioteki zbiorów portugalskich, ale oferuje również możliwość skorzystania z Internetu, pracy z komputerem z programami portugalskimi oraz oferuje możliwość oglądania programów telewizji portugalskiej i brazylijskiej. 

Centrum przeprowadza międzynarodowe egzaminy z języka portugalskiego w wersji europejskiej (CAPLE) i w wersji brazylijskiej (CELPE-Bras).

Strona internetowa Centrum: https://www.umcs.pl/pl/camoes.htm

Profil na Facebooku: https://www.facebook.com/centrumjezyka.portugalskiego 

 

Czasopismo studenckie Água vai

Studenci Portugalistyki mają moliwość publikowania artykułów w czasopiśmie studenckim Água vai - Revista Portuguesa de Cultura. Wszystkie teksty są publikowane w portugalskiej i polskiej wersji językowej. Można zapoznać się z artykułami w Centrum Języka Portugalskiego/Camões lub skorzystać z elektronicznej wersji czasopisma: https://www.umcs.pl/pl/gazeta-studencka,5432.htm

 

Koło Naukowe Portugalistów

Koło Naukowe Portugalistów zajmuje się propagowaniem wiedzy o języku i kulturze krajów portugalskojęzycznych. Realizuje projekty tłumaczeniowe, jak przekład "Opowiadań przykładnych" Sophii de Mello Breyner Andresen, wydany dzięki finansowaniu Ambasady Portugalii, oraz jego promocja w lubelskich bibliotekach. Koło włącza się też w uniwersyteckie akcje promujące, jak Drzwi Otwarte czy Hieronimki. Co roku organizuje Turniej Gier Planszowych po Portugalsku, z udziałem studentów z Portugalii i Brazylii. Dzięki współpracy z Centrum Języka Portugalskiego/Camões ma możliwość organizowania spotkań z wieloma ciekawymi gośćmi z kraju i zagranicy.

Profil Koła na Facebooku: https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Portugalist%C3%B3w-UMCS-575367319319496/ 

Profil Koła na Instagramie: https://www.instagram.com/palavra_por_palavra_umcs/