Mgr Magdalena Kunat - projekt PRELUDIUM 20

Mgr Magdalena Kunat z Katedry Immunobiologii (Instytut Nauk Biologicznych UMCS) realizuje w ramach programu PRELUDIUM 20 projekt badawczy pt. "Nosemoza – wpływ choroby na parametry układu immunologicznego u robotnic w różnym wieku utrzymywanych w warunkach naturalnych (pasieka) oraz sztucznych (laboratorium)" (Nr 2021/41/N/NZ6/00735; wysokość finansowania: 131 545 zł).

Jak sama badaczka wyjaśnia, pszczoła miodna Apis mellifera zaliczana jest do najważniejszych zapylaczy upraw na całym świecie. Wpływa również na ochronę różnorodności biologicznej oraz dostarcza wiele produktów m.in. miód, mleczko pszczele czy pierzgę o właściwościach leczniczych. W ostatnim czasie zaobserwowano spadek ilości rodzin pszczelich na świecie. Zjawisko to spowodowane jest w dużym stopniu przez choroby dotykające pszczoły miodne. Jedną z takich chorób jest nosemoza, która wywoływana jest w naszej strefie klimatycznej przez dwa gatunki z rodzaju Nosema tj. Nosema apis i Nosema ceranae. Nosemoza prowadzi do zaburzeń trawienia oraz zmian fizjologicznych i anatomicznych w obrębie komórek nabłonka jelit. Dlatego głównym celem mojego projektu będzie sprawdzenie jak zakażenie nosemozą oraz warunki utrzymywania (pasieka oraz laboratorium) wpłyną na wybrane parametry układu immunologicznego u robotnic w różnym wieku. Zaplanowane badania przyczynią się do rozwoju nauki dotyczącej mechanizmów odporności wrodzonej u pszczoły miodnej Apis mellifera. Uzyskane wyniki w istotny sposób uzupełnią dotychczasową wiedzę w tym zakresie, co jest niezwykle ważne ze względu na bardzo ważną rolę jaką pszczoły odgrywają w ekosystemie oraz życiu człowieka. 
 
 

    Młodzi naukowcy UMCS

    Autor
    Beata Jarosz
    Data dodania
    19 lutego 2022