Mgr Katarzyna Ginszt - stypendium Fulbright Junior Research Award

Mgr Katarzyna Ginszt - asystentka w Katedrze Anglistyki i Amerykanistyki UMCS oraz doktorantka kierunku Doctoral Studies in Literature and Linguistics - w ramach prestiżowego stypendium Fulbright Junior Research Award prowadziła badania naukowe na Florida International University w Miami.

Prace realizowane w ramach stypendium miały związek z pracą doktorską pt. „Human Rights Violation in Dystopian Fiction: Literary and Legal Perspectives”, którą mgr Ginszt przygotowuje pod kierunkiem Dr hab. Urszuli Terentowicz-Fotygi, prof. UMCS, oraz Dr Julity Rybczyńskiej jako promotorem pomocniczym. Na Florida International University opiekunem naukowym mgr Ginszt był Prof. Tawia B. Ansah (College of Law). W ramach 5-cio miesięcznego stypendium Fulbrighta uczestniczyła w seminariach, prowadziła kwerendy, brała udział w konferencjach, angażowała się w promocję Polski oraz prowadziła gościnne wykłady. Zwieńczeniem stypendium był wykład pt. „Human Rights through the Dystopian Lens: When Law and Literature Intersect”, który mgr Ginszt wygłosiła na uniwersytecie goszczącym. Podczas wystąpienia omówiła punkty zbieżne pomiędzy literaturą dystopijną i systemem praw człowieka, zarówno w kontekście historycznym, odnoszącym się do ich paralelnego rozwoju, jak i w odniesieniu do teraźniejszych oraz przyszłych problemów społecznych na które i literatura, i prawo reagują. W swojej pracy badawczej mgr Katarzyna Ginszt łączy bowiem literaturoznawstwo z naukami prawnymi, prowadząc interdyscyplinarne badania na temat wpływu prawa na literaturę, film i kulturę i odwrotnie, w szczególności koncentrując się na przedstawieniach naruszeń praw człowieka w narracjach dystopijnych.
 

    Młodzi naukowcy UMCS