Dr Izabella Kimak - stypendium Fundacji Kościuszkowskiej na Northwestern University

Dr Izabella Kimak z Instytutu Neofilologii UMCS otrzymała 5-miesięczne stypendium od Fundacji Kościuszkowskiej na prowadzenie badań na Northwestern University, Evanston, IL w Stanach Zjednoczonych i w sierpniu ubiegłego roku udała się tam na zaproszenie Stuarta Dybka - czołowego amerykańskiego pisarza polskiego pochodzenia. Podczas pobytu badawczego Dr Kimak pracowała nad projektem dotyczącym tekstów literackich współczesnych autorów i autorek amerykańskich piszących w języku angielskim, których twórczość jest ściśle związana z ich polskimi korzeniami.

    Młodzi naukowcy UMCS