Dr Eliza Molestak - projekt MINIATURA 5

Dr Eliza Molestak z Katedry Biologii Molekularnej (Instytut Nauk Biologicznych UMCS) w ramach programu Miniatura 5 realizuje projekt pt. „Rola fosforylacji drożdżowego elongacyjnego czynnika translacyjnego EF3 w interakcji z rybosomem”.

Projekt skierowany jest na poznanie roli fosforylacji drożdżowego czynnika translacyjnego EF3 w interakcji z rybosomem przy wykorzystaniu jako modelu badawczego komórki drożdży Saccharomyces cerevisiae. Elongacyjny czynnik translacyjny eEF3 jest unikalnym, charakterystycznym tylko dla grzybów czynnikiem translacyjnym. Czynniki translacyjne kontrolują proces translacji/biosyntezy białka, który jest kluczowym zjawiskiem biologicznym we wszystkich żywych komórkach. Translacja jest realizowana za pośrednictwem nano-maszyn - struktur zwanych rybosomami, znajdującymi się w każdej żywej komórce. Proces ten polega na przetłumaczeniu informacji genetycznej zawartej na mRNA, w wyniku czego następuje synteza białek, które realizują większość reakcji biologicznych w komórce. Rybosom w swojej aktywności wspierany jest przez szereg czynników translacyjnych, które wykazują wysoki stopień podobieństwa we wszystkich domenach życia. Jednakże grzyby, aby przeprowadzić efektywnie proces translacji, potrzebują dodatkowego czynnika translacyjnego, jakim jest elongacyjny czynnik translacyjny eEF3. Brak eEF3 prowadzi do blokady translacji w komórce grzyba, wskazując, że eEF3 jest niezbędnym elementem translacyjnym do zapewnienia właściwej aktywności maszynerii translacyjnej. Wstępne analizy fosfo-proteomiczne wskazały, że w domenie C-terminalnej eEF3 znajdują się dwie reszty serynowe, które ulegają fosforylacji. Domena ta jest odpowiedzialna za interakcję eEF3 z rybosomem, a fakt że może ulegać fosforylacji, wskazuje na potencjał regulatorowy tej domeny w interakcji tego czynnika translacyjnego z rybosomem.

Zdefiniowanie roli fosforylacji drożdżowego czynnika translacyjnego eEF3 w interakcji z rybosomem, pozwoli na wyjaśnienie regulatorowej roli eEF3 w modulacji translacji w komórkach grzyba. Ponadto poznanie aspektów regulatorowych translacji zależnych od eEF3 pozwali na opisanie unikalnych elementów maszynerii translacyjnej komórek grzybów, a tym samym może być w przyszłości podstawą do opracowania innowacyjnych terapii/antybiotyków ukierunkowanych na zwalczanie infekcji grzybiczych, które stanowią duże zagrożenie dla człowieka.

    Młodzi naukowcy UMCS