Kontakt

Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin, Polska


DYREKTOR

dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak, prof. UMCS - p.o. dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS

pok. A.4.04A  | katarzyna.radzik-maruszak@mail.umcs.pl


SEKRETARIAT

mgr Karolina Winiarska - asystent dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS

pok. A.4.04 | tel. (81) 537 25 44  | karolina.winiarska@mail.umcs.pl


BADANIA NAUKOWE I KOMERCJALIZACJA

mgr Renata Zając - starszy referent ds. obsługi badań naukowych i komercjalizacji

pok. A.4.42 | tel. (81) 537 60 20 | renata.zajac@mail.umcs.pl