Monografie

     
 
Grzegorz Janusz, Mniejszość duńska i niemiecka w Szlezwiku - od konfliktu do koegzystencji. Rozważania w 100 lat po plebiscycie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2022 Łukasz Jędrzejski, Kamil Mazurek, Anna Szwed-Walczak (red.), Myśl polityczna - działanie i komunikowanie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2022  
--- ---  
     

Łukasz Lewkowicz, Anna Szwed-Walczak (red.), Zdrowie publiczne w myśli i działalności politycznej - perspektywa historyczna i współczesna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2022

Ewelina Kancik-Kołtun (red.), 30 Years of the Visegrad Group. Volume 1: Political, Legal, and Social Issues and Challenges, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2022 Kinga Smoleń, Geostrategiczne położenie państwa, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021
---
     

Ewelina Panas, Soft power transnarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021

Adrian Szumowski, Ewolucja zbieżna niepaństwowych podmiotów stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021

Waldemar Paruch, Realizm i wartości. Prawo i Sprawiedliwość o polityce zagranicznej, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2021

     

Marta Michalczuk-Wlizło, Małgorzata Podolak (red.), Instytucje i uczestnictwo w procesach demokratycznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021

Marek Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021 Wojciech Ziętara, Think tanki w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021
     
Katarzyna Stachurska-Szczesiak, Rozwój samopodtrzymujący. Ujęcia teoretyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021

Tomasz Wicha, Absens carens. Studium o polityce zagranicznej Polski w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości (2001-2011), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021

Justyna Misiągiewicz, Polityki bezpieczeństwa energetycznego w regionie kaspijskim, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021
     
Anna Moraczewska, Zarządzanie ryzykiem na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021

Marta Michalczuk-Wlizło, Małgorzata Podolak (red.), Wymiary partycypacji politycznej we współczesnej Europie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021

Ewa Godlewska, Polityka etniczna Republiki Austrii, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021
     
Agnieszka Demczuk, SARS-CoV-2 i COVID-19. Plotki, dezinformacje i narracje spiskowe w polskim dyskursie publicznym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021

Monika Szkarłat, Michał Łuszczuk, Pierre-Bruno Ruffini, Katarzyna Marzęda-Młynarska, Katarzyna Pisarska i in., Dyplomacja naukowa. Koncepcja - praktyka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020

Łukasz Lewkowicz, Federacja Rosyjska w polityce wewnętrznej i zagranicznej Republiki Słowackiej (1993-2020), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020
     

Łukasz Jędrzejski, Państwo i społeczeństwo w Polskiej Kronice Filmowej 1944–1956. Obrazy komunikowania politycznego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020

Agnieszka Demczuk, Wolność wypowiedzi w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020 Ewa Maj, Dziennikarki prasy dla kobiet w Polsce 1918–1939. Portret zbiorowy na podstawie publicystycznego samoopisu, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020.
     
Dorota Maj, Maria Marczewska-Rytko (red.), Partycypacja polityczna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020

Michał Wallner, Modele prezydentury w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Próba ujęcia ilościowego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020

Sandor Fekete, Ewelina Kancik-Kołtun, Miroslav Radek, Josef Smolik (red.), Local Government in the Visegrad Group Countries, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020

---

     
W. Baluk, Агрессия России против Грузии и Украины в 2008-2018 гг. в контексте геополитики Черноморского региона, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020 Bożena Dziemidok-Olszewska, Marta Michalczuk-Wlizło, Małgorzata Podolak (red.), Instytucje systemów politycznych w procesie zmian, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020 Michał Wallner, System rządów Irlandii. Rzecz o podziale władzy w systemie parlamentarno-gabinetowym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020
     
Marcin Pomarański, Ruchy secesjonistyczne w USA w XXI wieku, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020 Kinga Smoleń, Geostrategiczne położenie Turcji w XXI wieku, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020

Mariusz Wiktor Sienkiewicz, Innowacyjny wymiar współczesnej polityki rozwoju lokalnego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019, ss. 506.

     

Justyna Misiągiewicz, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Implikacje nowych projektów infrastruktury gazociągowej w Europie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019

Katarzyna Kuć-Czajkowska, Obszary funkcjonalne miast wojewódzkich w Polsce. Przestrzeń współpracy i konkurencji samorządów terytorialnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019, ss. 527.

Katarzyna Radzik-Maruszak, Rada gminy jako uczestnik lokalnego współrządzenia. Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii, Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa 2019, ss. 326.
     

Jan Holzer (red.), Od Palackého k Babišovi. Česká politika 19. až 21. století, Masarykova Univerzita 2019

Ewelina Podgajna, Myśl polityczna Wincentego Witosa (1874-1945), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019

Jerzy Holzer, Miroslav Mares (red.), Czech Security Dilemma. Russia as a Friend or Enemy?, Palgrave Macmillan, 2019

     

Aneta Dawidowicz, Ewa Maj (red), Państwo niepodległe. Twórcy - strategie - komunikacja społeczna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019

Eleonora Kirwiel, Ewa Maj, Ewelina Podgajna, Marcin Wichmanowski (red.), Myśl polityczna - Demokracja - Wolność. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Jachymkowi z okazji 80. rocznicy urodzin,Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019

Konrad Pawłowski, Państwowość Kosowa. Geneza - uwarunkowania – współczesność, Wydawnictwo UMCS 2019

     

K. Zieliński, K. Kijek, A. Markowski (red.), Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. T. III Historiografia, polityka, recepcja społeczna (do 1939 roku), Instytut Historii PAN, Instytut Historyczny UW, UMCS, UWM, UWr, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 2019

Maria Marczewska-Rytko, Marcin Pomarański (red.), Ruchy separatystyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019

Katarzyna Stachurska-Szczesiak, Rozwój samopodtrzymujący w polityce Unii Europejskiej wobec państw MaghrebuWydawnictwo UMCS, Lublin 2019

     
Walenty Baluk, Mykoła Doroszko (red.), Stosunki polsko-ukraińskie w warunkach hybrydowych zagrożeń bezpieczeństwa, Kijów - Lublin 2019, ss. 280.

Stanisław Michałowski, 120 lat lubelskich wodociągów, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019

 

B. Surmacz, T. Stępniewski (red.), Stosunki Polski z Litwą, Białorusią i Ukrainą 450 lat po Unii Lubelskiej, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2019
--- ---
     
J. Garbiński, Archbishop Mikalay (Matzukievich). In Prayer for Belarus Works (vol. 2), Belarussian Institute of Arts and Science (New York) 2019

Ewelina Kancik-Kołtun (red.), Contemporary Political Parties and Party Systems in the Visegrad Group Countries, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018

J. Sanecka-Tyczyńska, Racja stanu we współczesnej polskiej myśli politycznej 2001-2015", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018

---

     
   
Walenty Baluk, Mykoła Doroszko (red.), Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie w latach 2014-2016, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017