Monografie


Walenty Baluk, Mykoła Doroszko (red.), Stosunki polsko-ukraińskie w warunkach hybrydowych zagrożeń bezpieczeństwa, 
Kijów - Lublin 2019, ss. 280.

Spis treści "Stosunki polsko-ukraińskie w warunkach..."

 


Mariusz Wiktor Sienkiewicz, Innowacyjny wymiar współczesnej polityki rozwoju lokalnego, 
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019, ss. 506.

Spis treści "Innowacyjny wymiar współczesnej polityki..." 

 


Katarzyna Radzik-Maruszak, Rada gminy jako uczestnik lokalnego współrządzenia. Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii, 
Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa 2019, ss. 326.

Spis treści "Rada gminy jako uczestnik..."

 


Katarzyna Kuć-Czajkowska, Obszary funkcjonalne miast wojewódzkich w Polsce. Przestrzeń współpracy i konkurencji samorządów terytorialnych, 
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019, ss. 527.

Spis treści "Obszary funkcjonalne miast wojewódzkich..."

Justyna Misiągiewicz, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Implikacje nowych projektów infrastruktury gazociągowej w Europie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019

Spis treści "Bezpieczeństwo energetyczne..."

 

Jerzy Holzer, Miroslav Mares (red.), Czech Security Dilemma. Russia as a Friend or Enemy?, Palgrave Macmillan, 2019

Spis treści "Czech Security Dilemma..."

 

Ewelina Podgajna, Myśl polityczna Wincentego Witosa (1874-1945), Wydawnictwo UMCS 2019

Spis treści "Myśl polityczna..."

 

 Eleonora Kirwiel, Ewa Maj, Ewelina Podgajna, Marcin Wichmanowski (red.),  Myśl polityczna - Demokracja - Wolność. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Jachymkowi z okazji 80. rocznicy urodzin, Wydawnictwo UMCS 2019

Spis treści "Myśl polityczna..."

 

Jan Holzer (red.), Od Palackého k Babišovi. Česká politika 19. až 21. století, Masarykova Univerzita 2019

Spis treści "Od Palackého..."

Aneta Dawidowicz, Ewa Maj (red), Państwo niepodległe. Twórcy - strategie - komunikacja społecznaWydawnictwo UMCS 2019

Spis treści "państwo niepodległe..." 

Konrad Pawłowski, Państwowość Kosowa. Geneza - uwarunkowania – współczesność, Wydawnictwo UMCS 2019

Spis treści "Państwowość Kosowa"...

Katarzyna Stachurska-Szczesiak, Rozwój samopodtrzymujący w polityce Unii Europejskiej wobec państw Maghrebu, Wydawnictwo UMCS 2019

Spis treści "Rozwój samopodtrzymujący..."

Maria Marczewska-Rytko, Marcin Pomarański (red.), Ruchy separatystyczne, Wydawnictwo UMCS 2019

Spis treści "Ruchy separatystyczne"

 

K. Zieliński, K. Kijek, A. Markowski (red.), Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. T. III Historiografia, polityka, recepcja społeczna (do 1939 roku), Instytut Historii PAN, Instytut Historyczny UW, UMCS, UWM, UWr, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 2019

 

B. Surmacz, T. Stępniewski (red.), Stosunki Polski z Litwą, Białorusią i Ukrainą 450 lat po Unii Lubelskiej, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2019

 

S. Michałowski, 120 lat lubelskich wodociągów, Wydawnictwo UMCS 2019

Spis treści "120 lat lubelskich wodociągów"

K. Smoleń, Geostrategiczne położenie Turcji w XXI wieku, Wydawnictwo UMCS 2020

Spis treści "Geostrategiczne położenie..."

 

W. Baluk, Агрессия России против Грузии и Украины в 2008-2018 гг. в контексте геополитики Черноморского региона, Wydawnictwo UMCS 2020

Spis treści "Агрессия России"...

   J. Garbiński, Archbishop Mikalay (Matzukievich). In Prayer for Belarus Works (vol. 2), Belarussian Institute of Arts and Science (New York) 2019
 

 J. Sanecka-Tyczyńska, Racja stanu we współczesnej polskiej myśli politycznej
2001-2015", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019.

Spis treści "Racja stanu..."