Współpraca międzynarodowa

Partnerzy:

Instytut Stosunków Międzynarodowych, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki (Ukraina)

http://www.iir.edu.ua/

Wydział Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fed’kowycza (Ukraina) 

http://history.chnu.edu.ua/index.php?page=ua

Wydział Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka (Ukraina)

https://ipmv.pnu.edu.ua/

Wydział Stosunków Międzynarodowych, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki (Ukraina)

https://intrel.lnu.edu.ua/en/

Wydział Nauk Społecznych i Politycznych Tbiliskiego Uniwersytetu Państwowego (Gruzja)

https://www.tsu.ge/en/faculties/economics/news/

Wydział Historii (Katedra Socjologii i Politologii), Woroneski Uniwersytet Państwowy (Rosja)  

http://www.hist.vsu.ru/politics/