Skład Rady

Członkowie Rady Instytutu Nauk o Polityce i Administracji 

prof. dr hab. Marek Pietraś

prof. dr hab. Walenty Baluk

prof. dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska

prof. dr hab. Jan Holzer

prof. dr hab. Grzegorz Janusz 

prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko

prof. dr hab. Waldemar Paruch

prof. dr hab. Wojciech Sokół

prof. dr hab. Krystyna Trembicka

prof. dr hab. Konrad Zieliński

dr hab. Hanna Dumała, prof. UMCS

dr hab. Jerzy Garbiński, prof. UMCS

dr hab. Krystyna Leszczyńska, prof. UMCS

dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. UMCS

dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska, prof. UMCS

dr hab. Małgorzata Podolak, prof. UMCS

dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak, prof. UMCS

dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS

dr hab. Ireneusz Topolski, prof. UMCS

dr hab. Wojciech Ziętara, prof. UMCS

dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS

dr hab. Tomasz Browarek 

dr hab. Waldemar Bulira

dr hab. Aneta Dawidowicz

dr hab. Dariusz Kondrakiewicz

dr hab. Monika Kowalska

dr hab. Katarzyna Kuć-Czajkowska

dr hab. Konrad Pawłowski

dr hab. Ewelina Podgajna 

dr hab. Witold Rewera

dr hab. Joanna Sanecka-Tyczyńska

dr hab. Mariusz Sienkiewicz

dr hab. Irma Słomczyńska

dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak

dr hab. Marcin Wichmanowski

dr Eleonora Kirwiel

dr Łukasz Lewkowicz

dr Jakub Olchowski

dr Kinga Smoleń

dr Damian Szacawa

dr Liliana Węgrzyn-Odzioba

dr Dorota Litwin-Lewandowska

mgr Jakub Wołyniec

Kleopatra Kharof