Skład Rady

Członkowie Rady Naukowej Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS

prof. dr hab. Grzegorz Janusz


prof. dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska


prof. dr hab. Jan Holzer


prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko


prof. dr hab. Wojciech Sokół


prof. dr hab. Krystyna Trembicka


dr hab. Aneta Dawidowicz, prof. UMCS


dr hab. Jerzy Garbiński, prof. UMCS


dr hab. Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska, prof. UMCS


dr hab. Ewelina Podgajna, prof. UMCS


dr hab. Małgorzata Podolak, prof. UMCS


dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak, prof. UMCS


dr hab. Mariusz Sienkiewicz, prof. UMCS


dr hab. Marcin Wichmanowski, prof. UMCS


dr hab. Wojciech Ziętara, prof. UMCS


dr hab. Tomasz Browarek, prof. UMCS


dr hab. Agnieszka Demczuk, prof. UMCS


dr hab. Katarzyna Kuć-Czajkowska, prof. UMCS


dr hab. Joanna Sanecka-Tyczyńska, prof. UMCS


dr hab. Ewa Godlewska


dr hab. Monika Kowalska


dr Ewelina Kancik-Kołtun


dr Elżbieta Szulc-Wałecka


dr Dorota Maj


dr Marta Michalczuk-Wlizło


dr Dorota Litwin-Lewandowska - przedstawiciel związków zawodowych