Studia/Analizy/Raporty

Konrad Pawłowski, „Jedan od pet miliona”: protesty społeczne w Serbii, „Prace Instytutu Europy Środkowej” 2019/3.

https://ies.lublin.pl/pub/publikacje/prace/ies-prace-3-3-2019_1.pdf

Biuletyn MPiD - nr 1/2020

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2021/0217/114023-j.pdf

 

Łukasz Lewkowicz, Współpraca transgraniczna państw Grupy Wyszehradzkiej: uwarunkowania, struktury, perspektywy, 2020/13

https://ies.lublin.pl/pub/publikacje/prace/ies-prace-13-13-2020_0.pdf?fbclid=IwAR1JRyCoj9Ryw_MpgwTMI6DTV3b7rT_kYo0u5nrcvEZ8S3P-3VpcVIWVDZU

 

Konrad Pawłowski,  Bukaresztańska Dziewiątka: współpraca państw wschodniej flanki NATO, 4/2020

https://ies.lublin.pl/pub/publikacje/policy-papers/ies-policy-papers-4-4-2020.pdf

 

Łukasz Lewkowicz, The Three Seas Initiative in the international perspective, 17/2019

https://ies.lublin.pl/rocznik/riesw/2019/3?fbclid=IwAR2ibfXlch5mpeSmGupUaus3Em9khp1PBII0V4AkIVUYBVikIEvP3YNBxHg

 

Biuletyn MPiD - nr 2/2020

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2021/0224/125911-biuletyn-politologiano2-9cz-1.pdf

Konrad PawłowskiWpływy rosyjskie w regionie Bałkanów Zachodnich. Cz. I: Serbia, Kosowo, „Prace Instytutu Europy Środkowej” 2020/14

https://ies.lublin.pl/wp-content/uploads/2020/10/prace_ies_2020-014.pdf