Studia/Analizy/Raporty

 

 
  Monika Szkarłat, Pierre-Bruno Ruffini, Anna Umińska-WoronieckaScience diplomacy of selected European states – the case of the United Kingdom France and Hungary, IEŚ Policy Papers 7/2022  Jakub Olchowski (red.), Polish-Ukrainian Military Cooperation, IEŚ Policy Papers 1/2022
  related
     
Konrad Pawłowski, Pozycja ustrojowa prezydenta Republiki Kosowa: analiza politologiczna i prawnoustrojowa, IEŚ Policy Papers 2/2022 Marek Pietraś, Walenty Baluk, Hrigorii Perepelytsya (red.), RAPORT: Stan i perspektywy partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy. Punkt widzenia Polski i Ukrainy, Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Lublin-Kijów 2021  Марек Пєтрась, Валентин Балюк, Григорій Перепелиця (ред.), АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ: Стан та перспективи стратегічного партнерства Польщі та України. Погляд з Польщі та України, Інститут Центральної Європи у Любліні, Люблін-Київ 2021
     
Agata Domachowska, Konrad Pawłowski (red.), The 30. Anniversary of the Breakup of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia: Post-Cold War Dissolution Processes and its Consequences in the Balkans. Where Are We Now?, Rocznik IEŚW 19 (2021/4) Jakub Olchowski, Hanna Bazhenova, Marta Drabczuk, Andrzej Szabaciuk (red.), Ewolucja bezpieczeństwa na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej, Rocznik IEŚW 19 (2021/1)  Marta Drabczuk, Tomasz Stępniewski (red.), Ukraine under Zelenskyy: Domestic, Foreign and Security Policy in Flux, IEŚ Policy Papers 10/2021
     
Damian Szacawa, Evolution of the Council of the Baltic Sea States: three decades of regional cooperation in the Baltic Sea Region (1991-2021), IEŚ Policy Papers 11/2021 Beata Piskorska, Jakub Olchowski (red.), Partnerstwo Wschodnie w dobie pandemii COVID-19: perspektywa UE i państw partnerskich, IEŚ Policy Papers 1/2021 Dariusz Kondrakiewicz, Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Prace IEŚ 16/2021
     
Konrad Pawłowski, Ryzyko polityczne: wyzwania dla stabilności politycznej, rozwoju gospodarczego i polityki zagranicznej Serbii, Prace IEŚ 12/2021 Łukasz LewkowiczNiewykorzystane sąsiedztwo? Ukraina w polityce zagranicznej Republiki Słowackiej (1993-2020), Prace IEŚ 7/2021 Jakub Olchowski, Relacje Ukrainy z NATO – trudne partnerstwo, Prace IEŚ 6/2021
     
Szczepan Czarnecki, Łukasz Lewkowicz, Dominik Héjj, Polityczne i społeczne konsekwencje pandemii COVID-19 w Europie Środkowej – próba bilansu (marzec 2020 – sierpień 2021), IEŚ Policy Papers 13/2021 Jakub Olchowski, Tomasz Stępniewski (red.), Dylematy wyboru modelu rozwojowego państw Europy Wschodniej, Rocznik IEŚW 18 (2020/4) Beata Surmacz (red.), The impact of the Russian Federation upon the countries of Central and Eastern Europe, Rocznik IEŚW 18 (2020/3)
     

Łukasz Lewkowicz, Niewykorzystane sąsiedztwo? Ukraina w polityce zagranicznej Republiki Słowackiej (1993-2020), Prace IEŚ 7/2021

Walenty Baluk, Agnieszka Demczuk (red.), Dezinformacja i propaganda w dobie pandemii w Polsce i na Ukrainie, Biuletyn MPiD 2/2020 Walenty Baluk, Agnieszka Demczuk (red.), Rosyjska propaganda wobec Polski i Ukrainy, Biuletyn MPiD 1/2020
     
Konrad PawłowskiWpływy rosyjskie w regionie Bałkanów Zachodnich. Cz. I: Serbia, Kosowo, Prace IEŚ 14/2020 Łukasz Lewkowicz, Współpraca transgraniczna państw Grupy Wyszehradzkiej: uwarunkowania, struktury, perspektywy, Prace IEŚ 13/2020 Konrad Pawłowski, „Jedan od pet miliona”: protesty społeczne w Serbii, Prace IEŚ 3/2019
     

Konrad Pawłowski, Bukareszteńska Dziewiątka: współpraca państw wschodniej flanki NATO / Bucharest Nine: cooperation of the countries of NATO’s Eastern flank, IEŚ Policy Papers 4/2020

Beata SurmaczDyplomacja parlamentarna w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 2015–2019IEŚ Policy Papers 2/2019 Konrad Pawłowski (red.), European Integration, Politics and Security, Rocznik IEŚW 17 (2019/4)
     
Agata Tatarenko, Łukasz Lewkowicz (red.), The Three Seas Initiative in the International Perspective, Rocznik IEŚW 17 (2019/3) Jakub Olchowski (red.), 10 lat Partnerstwa Wschodniego UE – perspektywa Polski i Europy Środkowej, Rocznik IEŚW 17 (2019/2) Tomasz Stępniewski, Beata Surmacz (red.), Transformacje w Europie Środkowej i Wschodniej 1989-2019, Rocznik IEŚW 17 (2019/1)