Gorąco zachęcamy do udziału w Konkursie fotograficznym „ZIELONO MI – NATURA W OBIEKTYWIE” realizowanym w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia „Green Week 2022”, którego UMCS jest partnerem organizacyjnym. Nad jego przebiegiem czuwają Członkinie Rady Młodych Naukowców zaangażowane w przygotowanie tegorocznej, trzeciej już edycji Green Week: dr hab. Aneta Ptaszyńska, prof. uczelni, dr Beata Jarosz i dr Agnieszka Gabryś.

Tematem konkursu jest piękno polskiej przyrody we wszystkich jej przejawach. Jest on skierowany do wszystkich osób (bez względu na wiek, płeć, narodowość czy wykształcenie) zainteresowanych ekologią, pięknem przyrody oraz fotografią.

Konkurs trwa od 31 maja do 10 czerwca 2022 r.

Zasady udziału w konkursie [wyciąg z regulaminu]:

 • Aby wziąć udział w konkursie należy między 31 maja a 10 czerwca (do 22:00) opublikować na specjalnym fanpage’u „Zielono mi – natura w obiektywie” w serwisie społecznościowym Facebook (link) autorskie zdjęcie wykonane na terytorium Polski, przedstawiające piękno polskiej przyrody, flory i fauny oraz krajobrazów.
 • W poście wraz z fotografią należy podać miejsce oraz przybliżoną datę jej wykonania. Podanie tych informacji jest warunkiem niezbędnym.
 • Zdjęcie musi zostać opublikowane na fanpage’u Konkursu z poziomu osobistego konta, w którego nazwie znajduje się imię i nazwisko autora fotografii.
 • Każdy uczestnik może zgłosić w Konkursie tylko jedno zdjęcie, które wykonał samodzielnie dowolną techniką i do którego posiada prawa autorskie.
 • Zdjęcie konkursowe może być kolorowe lub czarno-białe.
 • Parametry wielkości mogą być dowolne, ale minimalna rozdzielczość to 250 dpi.
 • Fotografie nie mogą być efektem fotomontażu ani modyfikacji graficznych (w tym retuszu, wyjaskrawiania barw i przerabiania filtrów).
 • Niedozwolone jest umieszczanie na zdjęciach dodatków graficznych, piktogramów czy napisów.
 • Jeżeli na fotografii konkursowej utrwalony jest wizerunek jakiejś osoby, uczestnik ma obowiązek posiadać jej pisemne oświadczenie, że wyraża zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie własnego wizerunku.
 • Publikacja zdjęcia na fanpage’u Konkursu jest równoznaczna z oświadczeniem uczestnika, że przyjmuje postanowienia regulaminu i jest autorem fotografii, przysługują mu do niej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie, a zdjęcie jest pozbawione wad prawnych i nie jest obciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich.
 • Laureaci Konkursu (I, II, III miejsce) zostaną wyłonieni na podstawie rankingu liczby polubień posta z fotografią, przy czym pod uwagę będą brane wyłącznie polubienia kliknięte przez użytkowników Facebooka na fanpage’u Konkursu do 10 czerwca do 22:00. W przypadku samodzielnego udostępnienia zdjęcia w innym miejscu, w tym na własnym profilu, polubienia się nie sumują.
 • Informacje o laureatach zostaną podane do publicznej wiadomości na fanpage’u Konkursu oraz Rady Młodych Naukowców a także w mediach społecznościowych Uczelni.
 • Autorzy i Autorki zwycięskich zdjęć otrzymają dyplomy okolicznościowe oraz upominki. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o sposobie przekazania nagród w wiadomości prywatnej wysłanej przez Organizatora na portalu Facebook.
 • Dodatkowo 10 fotografii, które otrzymają najwięcej polubień (w tym prace laureatów), zostanie zaprezentowanych w specjalnej animacji przygotowanej z wykorzystaniem identyfikacji wizualnej wydarzenia „Green Week”. Zdjęcia zostaną podpisane imionami i nazwiskami autorów, a materiał będzie opublikowany na fanpage’u Rady Młodych Naukowców oraz w innych mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (na fanpage’u, stronie internetowej itp.).

Życzymy powodzenia!