Galeria mediów

24.06.2018

W galerii mediów znajdują się materiały filmowe i fotograficzne z wydarzeń naukowych organizowanych przez: redakcję czasopisma Anuario Latinoamericano - Ciencias Politicas y Relaciones Internacionales,którego wydawcą jest Wydział Politologii UMCS; redaktor naukową serii wydawniczej Studia Iberoamerykańskie UMCS i Koło Latynoamerykanistów UMCS.