V Światowe Forum Mediów Polonijnych

27.10.2022

24.10.2022 r. / fot. Ihor Kolisnichenko