Mineralizator mikrofalowy CEM Mars 5 Digestion Oven

  • zastosowanie: mineralizacja prób środowiskowych w układzie zamkniętym do analizy zawartości pierwiastków oznaczanych metodą absorpcji atomowej (AAD), spektroskopii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej (ICP), chromatografii gazowej lub cieczowej,
  • koordynator: dr hab. Andrzej Plak (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji)
  • źródło finansowania: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013