Skaner laserowy Leica HDS 7000

 
  • zastosowanie: Szybki fazowy skaning laserowy, modelowanie 3D. Pomiary wewnątrz i na zewnątrz budynków o zasięgu do 180 m i szybkości do 1 016 727 pkt/s
  • koordynator: dr hab. Waldemar Kociuba, prof. UMCS (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS)
  • źródło finansowania: projekt „Rozbudowa zintegrowanego systemu monitorowania zdarzeń i zjawisk ekstremalnych w województwie lubelskim” finansowanego z dotacji celowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 6193/IA/139/2012 z dnia 15.03.2012 r.; IA-606/2012