Precyzyjny system pozycjonowania GNSS Leica Viva

 
  • zastosowanie: wszechstronny dwu odbiornikowy system pozycjonowania GNSS zapewniający wiarygodne wyniki pomiarów i najwyższą dokładność ustalenia pozycji
  • koordynator: dr hab. Waldemar Kociuba, prof. UMCS (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS)
  • źródło finansowania: projekt „Rozbudowa zintegrowanego systemu monitorowania zdarzeń i zjawisk ekstremalnych w województwie lubelskim” finansowanego z dotacji celowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 6193/IA/139/2012 z dnia 15.03.2012 r.; IA-606/2012