Spektrometr rentgenowski z dyspersją energii

Spektrometr rentgenowski z dyspersją energii (EDXRF) Panalytical Epsilon5